Bioenergia - to grupa procesów transformacji energii zachodzących w ciele żywych podmiotów i odpowiedzialnych za ich istotne procesy. W przypadku współczesnej medycyny badanie procesów bioenergetycznych ma ogromne znaczenie, ponieważ większość ludzkich dolegliwości jest do pewnego stopnia ściśle związana z brakiem równowagi w metabolizmie energetycznym. Badanie metabolizmu bioenergetycznego, w szczególności fosforylacji oksydacyjnej w strukturalnie funkcjonalnych elementarnych jednostkach organizmu podmiotu, odgrywa ważną rolę w kompetentnej diagnozie, dokonywaniu odpowiedniej prognozy przebiegu chorób i dalszego leczenia takich dolegliwości.

Energia słoneczna w ciele jest rodzajem generatora energii, który jest przekształcany przez niektóre mikroorganizmy i rośliny w energię związków organicznych w procesie fotosyntezy. Powstała energia w ciele jednostek jest modyfikowana w energię cieplną, a jej inne formy w wyniku utleniania komórkowego. Konwersja energii zachodzi na poziomie cząsteczek dzięki zastosowaniu różnych enzymów skoncentrowanych w wyspecjalizowanych strukturach, na przykład w błonach biologicznych.

Bioenergia ludzka

Pojęcie bioenergii pochodzi od dwóch greckich słów - życia i pracy. Ta koncepcja oznacza procesy energetyczne zachodzące w ciele i tworzą warunki niezbędne dla różnych procesów biochemicznych, które zapewniają aktywność elementów strukturalnych żywego organizmu. Brak energii jest uważany za główną przyczynę wielu chorób i przedwczesnego starzenia się. Aby energia nie stagnowała w ciele i nie powodowała choroby, należy wzmocnić własne pole energetyczne. Znane techniki, które pozwalają wzmocnić pole energetyczne podmiotu, to bioenergetyczne leczenie rąk i indywidualne techniki psychoterapii. Na przykład podczas aktywnej pracy fizycznej zaleca się powoli rozluźniać napięte mięśnie, co tworzy barierę dla swobodnego oddychania i utrudnia ruch. Za pomocą technik mających na celu normalizację metabolizmu energetycznego następuje zrozumienie i świadomość własnego stanu wewnętrznego, a kontrola ciała poprawia się, co ogólnie przyczynia się do poprawy zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Teoretyczne podstawy bioenergii zostały uzasadnione przez zwolennika Freuda, austriackiego lekarza V. Reicha. W celach terapeutycznych po raz pierwszy zastosował go A. Lowen. Stworzył całą technikę, składającą się z zestawu ćwiczeń i instrukcji, które są z powodzeniem stosowane w bioenergii.

Specjaliści od bioenergii uważają, że jednostka ma bardzo bliski związek między ciałem i duszą. Dlatego jego stan emocjonalny i psychiczny znajduje odzwierciedlenie w tle dobrego samopoczucia fizycznego i odwrotnie. Istnieją również pewne kanały, za pośrednictwem których wymienia się informacje między duszą a ciałem. Wykonując ćwiczenia bioenergetyczne, podmiot może nauczyć się rozumieć i rozpoznawać te wcześniej nieużywane i prawie nieznane kanały komunikacji, co doprowadzi do harmonizacji ciała i duszy.

Bioenergetyka przyniosła medycynie duże znaczenie praktyczne. Może być stosowany do leczenia różnych chorób i w celu wczesnego diagnozowania. Głównym celem terapii bioenergetycznej jest przywrócenie indywidualnej harmonii duchowej i zdrowia fizycznego. Podstawowa postawa wykorzystywana w bioenergii Lowena nazywana jest łukiem, który jest łukiem tylnym. Prawidłowe wykonanie łuku będzie następujące: musisz narysować wyimaginowaną prostopadłą linię, która połączy punkt znajdujący się między łopatkami pośrodku z punktem między nogami pośrodku. W procesie wykonywania tego ćwiczenia właściwe oddychanie odgrywa znaczącą rolę. Głębokie oddychanie pozwala poczuć przepływ energii. Aby stymulować oddychanie, zaleca się, aby pacjent był w napiętej pozycji, na przykład zginając się nad krzesłem lub stołkiem. Masaż bezkontaktowy jest również uwzględniony w kompleksie ćwiczeń bioenergetycznych. Celem wszystkich ćwiczeń jest rozluźnienie napiętych mięśni.

Początkowo terapia bioenergetyczna była wykorzystywana do pomocy osobom z zaburzeniami nerwicowymi. Obecnie bioenergia jest również stosowana w leczeniu zaburzeń osobowości i chorób psychosomatycznych. Zdrowi ludzie mogą również korzystać z technik bioenergetycznych, na przykład, próbując znaleźć wyjście z bieżących kryzysowych sytuacji życiowych, pragnienia samodoskonalenia i samowiedzy.

Bioenergy i Sergey Ratner sugerowali kontrolowanie swojej podświadomości poprzez kontrolowanie własnej wyobraźni poprzez medytacje. Opiera się na fakcie, że całe życie ludzkie przebiega na dwóch poziomach: fizycznym i metafizycznym. Poziom fizyczny zawiera wszystko, co jednostka widzi, rozumie, słyszy, czuje, a metafizyczny obejmuje podświadomość, w której rozwijają się wszystkie główne procesy, które przechodzą na poziom fizyczny. Medytacja wyłącza poziom fizyczny i przenosi jednostkę bezpośrednio na poziom metafizyczny, w którym może przekształcić swoją rzeczywistość w kierunku pozytywnym.

Zaletą technik bioenergetycznych jest to, że można je wykonywać w domu. Jedynym wymogiem korzystania z pomocy technika domowego jest prawidłowe wykonanie i korzystanie z ćwiczeń. Tylko w tych warunkach będą korzyści z ćwiczeń bioenergetycznych.

Energia zawarta w jednostce ma największy wpływ na jego osobowość. Podmiot ma więcej energii, ma szybsze reakcje, jest bardziej sympatyczny i wrażliwy, a jego umysł jest ostry.

Osoba może pożyczyć energię ze źródeł różnego pochodzenia. Pierwsze źródło energii jest dane człowiekowi jako dziedzictwo. Tworzy potencjalną energię. Następujące źródło wytwarza energię w wyniku spalania tlenu. Z powodu spalania żywności osoba otrzymuje trzecie źródło energii. Dwa ostatnie źródła wytwarzają energię funkcjonalną. Źródło energii, które człowiek otrzymuje jako dziedzictwo, jest uważane za fundament, na którym rozwija się doświadczenie życiowe jednostki poprzez bodźce zewnętrzne. Do bodźców zewnętrznych należą: edukacja i odżywianie, środowisko, emocje i styl życia. Energia potencjalna w procesie powstawania organizmu jest ściśle związana z zewnętrznymi generatorami energii lub z energią, która określa standard życia i rozwoju psychicznego jednostki, tj. z funkcjonalną energią. W organizmie energia wytwarzana jest za pomocą ośmiu systemów: układu odpornościowego, nerwowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego, hormonalnego, trawiennego, wydalniczego i rozrodczego. Jest on rozprowadzany przez określony system transportowy, zwany „meridianami energii”.

Zabieg bioenergetyczny

Od czasów starożytnych znane jest leczenie bioenergii różnych „chorób”. Do dziś wiele plemion na najniższym etapie rozwoju używa tylko tej metody leczenia. Zdolność samoleczenia bioenergii jest nieodłączna dla każdego człowieka. Wraz z tym, joginowie wyodrębnili metody bioenergetyczne w starożytnych Indiach jako odrębną teorię ogólną. Dzisiaj sposób, w jaki terapia bioenergetyczna jest integralną częścią jogi.

Zdrowa osoba ma trzy różne rodzaje biopola. Każdy gatunek jest przekształcany w zależności od uszkodzenia ciała w określony sposób, odzwierciedlając naruszenie energii. To dzięki transformacjom energii możliwe staje się określenie, co stało się z narządem lub układem w jednostce. Przywrócenie równowagi energetycznej oznacza zawsze wyleczenie choroby.

Praktycy bioenergii mają wysoką wrażliwość na biopole ludzi, dlatego mogą czuć biopole w pewnej odległości od ludzkiego ciała. Czują to w postaci rozmaitych słabych manifestacji, na przykład w postaci ciepła lub zimna, mrowienia itp. A wysoce wrażliwa bioenergetyka może dostrzec biopole lub aurę otaczającą jednostkę.

Aby zidentyfikować choroby bioenergetyczne, kontaktując się z biopole osoby, różnicują własne odczucia. W celu wyleczenia chorego organu dokonuje się celowy energetyczny wpływ. W trakcie takiego leczenia poziom energii pacjenta gwałtownie wzrasta, a uzdrowiciel tymczasowo zmniejsza się zgodnie z wydatkowaną energią.

W zasadzie każda osoba jest w stanie samodzielnie się leczyć, ale w tym celu należy wykonać pewne ćwiczenia. Specjalnie opracowany zestaw ćwiczeń pozwala na zwiększenie energii ciała w taki sposób, że osoba będzie mogła leczyć nie tylko siebie, ale także innych.

Bioenergia i samokształcenie są dziś możliwe dzięki różnorodnej literaturze i regularnej praktyce. Wszakże absolutnie każdy podmiot promieniuje energią, zmarnowaną, niestety, zmarnowaną. Tymczasem, jak pokazują liczne badania, zużyta energia może wyleczyć ciało nosiciela, ma korzystny wpływ na układ nerwowy i tło emocjonalne.

Istotą leczenia bioenergetycznego jest więc zdolność jednostki do gromadzenia i przekazywania energii do chorego organu. Ta metoda ma szeroki zakres możliwości i wysoką wydajność. Z pomocą bioenergii można na zawsze wyleczyć z zapalenia korzenia nerwowego, wyczerpujących migren, chorób endokrynologicznych, różnych procesów zapalnych, paraliżu i udaru, astmy i wielu innych chorób.

Metoda leczenia bioenergią opiera się na ścisłym związku energii i fizycznej struktury ludzkiego ciała. Wszelkie patologiczne przemiany zachodzące w narządach wewnętrznych, komórkach i systemach organizmu z pewnością doprowadzą do modyfikacji ludzkiego obrazu bioenergetycznego. Praktycy bioenergii odczuwają takie zmiany stanu energetycznego badanych jak nierówna gęstość aury, przekształcenia jej palety barw, zaburzenia czakr. Efekty terapeutyczne energii na obszarach ciała o niskiej gęstości energii prowadzą do zwiększenia sił ochronnych narządu, na który kierowane jest uderzenie, a rozpraszanie energii w obszarze nadmiaru pomaga tłumić nadczynność narządów i oczyszczać czakry, normalizując w ten sposób funkcje regulacyjne organizmu. Bioenergia - leczenie ręczne może mieć ogromny efekt leczniczy.

Trening bioenergetyczny

Dziś, niestety, bardzo wielu ludzi ma raczej zły stan zdrowia, cierpi z powodu wielu poważnych objawów. Nawet dzieci rodzą się już chore. Poważnym objawem w realiach nowoczesnego i postępowego rytmu szybkościowego jest intensywne zmęczenie wpływem czynników stresowych, załamanie, którego przyczyną może być niekorzystna sytuacja środowiskowa środowiska lub wewnętrzny czynnik stresu, który pojawia się z każdym rokiem coraz bardziej. Terapia bioenergetyczna ma na celu ocenę zagrożenia i wyeliminowanie jego konsekwencji.

Wcześniej tajemnice leczenia bioenergią były przekazywane z ust do ust, z pokolenia na pokolenie. Obecnie opracowano wiele bezpłatnych podręczników dostępu, a nawet instytuty bioenergii, których celem jest nauczanie możliwości bioenergetycznych.

System edukacji w szkołach i instytutach bioenergii opiera się głównie na zasadach pracy poprzez świadomość niezrozumiałych wcześniej procesów, takich jak świadomy wybór myśli prowadzących do realizacji intencji i celów, praca z wewnętrznymi uczuciami, myślami i doznaniami. Możliwe jest także samodzielne studiowanie bioenergii poprzez studiowanie specjalistycznej literatury lub portali internetowych.

Trening w bioenergii sprzyja realizacji własnych celów i uczy samoleczenia.

Koncepcja uczenia się bioenergii obejmuje badanie ludzkiej bioenergii i jej zarządzanie przepływem energii, kosmoenergię, czyszczenie kanałów energetycznych, ochronę energii, ładowanie i pełne odzyskanie ciała, reiki, leczenie itp.

Osoba z czystymi i niekorkowanymi kanałami energetycznymi, która może łatwo gromadzić i gromadzić energię, zarządzać przepływami energii, uzdrawiać siebie i innych, otwiera podstawy dla dalszego rozwoju własnych zdolności jasnowidzenia i kontroli nad własnym losem.

Tajemnice bioenergii

Bioenergia dla jednostek jest obroną przed wieloma bolączkami i bolączkami. Każda osoba ludzka ma „tarczę” energetyczną, która zapobiega przenikaniu chorób do ciała. Siła takiej „tarczy” jest różna dla każdej osoby i zależy od całkowitego poziomu energii danej osoby. Bioenergia - rodzaj ochrony przed niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi. Tworzy biopole energii wokół podmiotu, im gęstsze, tym trudniej będzie wywierać wpływ zewnętrzny na jednostkę.

Bioenergy i Sergey Ratner w swoich pismach ujawnili sekrety bioenergii, opracowali rodzaj przewodnika prowadzącego do bogactwa i sukcesu. Twierdził, że sama energia nie ma ani koloru, ani formy, nie ma innych parametrów, dzięki którym można odróżnić przedmioty świata materialnego. Jest absolutnie bezbarwny i może pojawiać się zarówno w dynamice, jak i statyki. S. Ratner w swoim nauczaniu opierał się na zasadzie unifikacji duchowej i fizycznej w celu dalszego bardziej efektywnego budowania życia. Opracował technikę, w której osoba poprzez medytację osiąga równowagę i pozbywa się złudzeń. Wszystkie jego medytacje są bardzo krótkie i skuteczne. Oznacza to, że jednostka musi wykonywać tylko pewne działania, które ostatecznie prowadzą do istotnych zmian, których potrzebuje. Medytacja, według Ratnera, jest indywidualną przestrzenią osobistą w obrębie każdego przedmiotu, którą może wykorzystać dla własnego życia lub uniknąć całego życia. Medytacja jest dostępna dla każdego. Do jego realizacji nie jest potrzebne nic szczególnie trudnego, musisz zebrać myśli i usiąść w pewnym momencie, zamknąć oczy i usiąść w ciszy zaledwie kilka minut na początek. Jednocześnie konieczne jest, aby nie dawać możliwości myślom, które wypełniają świadomość, aby opanować wewnętrzną przestrzeń jednostki (przestrzeń medytacyjna). W swojej praktyce Ratner używał nie tyle medytacji, w ogólnym znaczeniu tego słowa, co kontrolowanej wyobraźni. Twierdził, że aby nauczyć się medytacji, potrzebujesz tylko pragnienia wewnętrznej komunikacji ze sobą. Ta podróż do wewnętrznej jaźni lub medytacji może nastąpić w kilku okresach stanu świadomości. Jednostka jest w pełnej świadomości przez cały proces medytacji w pierwszym okresie. W tym okresie świadomość nie pozwoli podmiotowi wejść głęboko, pozwoli jedynie unosić się na powierzchni. Następny okres to rodzaj świadomego snu, podczas którego jednostka wie na pewno, że coś produkuje. Praktycznie nie będzie to sen, raczej akcja. Ponieważ świadomość osoby po prostu odłączyła się od jego ciała, jednostka pozbyła się kontroli umysłu i dochodzi do stu procent pracy. Wraz z osłabieniem kontroli umysłu i zakończeniem kontroli nad jego wewnętrzną esencją, podświadomość zaczyna działać niezależnie, podczas gdy wszystko dzieje się wydajniej i szybciej. W ciągu zaledwie 5 minut takiego snu jednostka jest w stanie spać.

Medytacja, według Ratnera, powinna być prowadzona w stanie skrajnego zmęczenia, kiedy jednostka naprawdę chce spać. Najważniejszą rzeczą, przed zaśnięciem, podczas przejścia do stanu medytacji, będzie udzielenie instrukcji podświadomemu umysłowi. I dopiero potem możesz zasnąć. Taka odmiana medytacji jest uważana za bardziej skuteczną niż zwykła medytacja. Konieczne jest jednak wejście w taki stan z myślą, że jest to konieczne do wykonania pewnego rodzaju pracy, a nie tylko w celu spania.

Cały proces medytacyjny zawiera trzy obowiązkowe składniki: wejście do przestrzeni medytacyjnej, pracę w niej i wyjście z niej. W procesie pracy w przestrzeni medytacyjnej jednostka wchodzi w pewien stan, dając mu możliwość odłączenia się od ciała i przestania go czuć.

Ratner pracował z energią własną wyobraźnią. Поэтому все, что бы не делал человек в медитативном пространстве, любые манипуляции, производящиеся ним, будут представляться в виде красивых картинок, перестраивающих реальность в новую плоскость. Чем четче и ярче субъект будет представлять себе образы, тем быстрее он получит такую жизнь, к которой он стремится и которую желает себе.Najważniejszą rzeczą, którą osoba musi zrozumieć, jest to, że w trakcie przebywania w przestrzeni medytacyjnej każde z jego działań, bez względu na to, jak zabawnie to wygląda, będzie miało pewne konsekwencje. Dlatego należy zawsze poruszać się tylko w kierunku pozytywu, aby konsekwencje były pozytywne.

Sekret bioenergii, według Ratnera, polega na rozwijaniu zdolności kontrolowania własnej wyobraźni poprzez medytacje. Zarządzanie własną wyobraźnią daje możliwość zobaczenia własnego życia w pozytywny sposób, aby życie zmieniło się w korzystny i szczęśliwszy kurs.

Obejrzyj film: Psychotronika, radiestezja, bioenergia i uzdrawianie - Jacek Strożecki - (Listopad 2019).

Загрузка...