Psychologia i psychiatria

Poczucie własnej wartości

Poczucie własnej wartości - To jedna z najważniejszych cech psychologicznych jednostki. Będąc najwyższą samooceną, poczucie własnej wartości działa jako pozytywna opinia o sobie. Szanująca się osoba posiada odpowiednią obiektywną samoocenę. Stopień samooceny decyduje o sukcesie jednostki i jej poziomie szczęścia. Wysoka samoocena prowadzi do sukcesu, jak również wysokich osiągnięć we wszystkich dziedzinach życia, a wręcz przeciwnie, niska samoocena wyprzedza większość rozczarowań i porażek.

Poczucie własnej wartości i poczucie własnej wartości

Poczucie własnej wartości, będąc stabilną cechą osobowości, jest bardzo ważną cechą dla osoby. Decyduje o tym stosunek osobistych osiągnięć do celów, które jednostka sobie wyznacza. Połączenie tych celów reprezentuje poziom indywidualnych aspiracji.

Poziom roszczeń jest praktycznym rezultatem, który podmiot chce osiągnąć w pracy. W praktyce jednostka często dąży do osiągnięć zgodnych z jego osobistą samooceną, przyczynia się do jej normalizacji i wzmocnienia.

Jako czynnik decydujący o niezadowoleniu lub zadowoleniu z działania, poziom aspiracji stanowi istotną wartość dla osób, które mają orientację, aby nie osiągnąć sukcesu, ale aby uniknąć porażek. Znaczące zmiany w poczuciu własnej wartości występują w przypadku, gdy podmiot kojarzy błędy lub sukcesy z brakiem niezbędnych umiejętności. Dlatego funkcje samooceny i samooceny życia psychicznego jednostki polegają na tym, że są to wewnętrzne warunki regulacji ludzkiej aktywności i zachowania.

Ze względu na włączenie poczucia własnej wartości w strukturę motywacji do działania, jednostka wiąże zasoby mentalne, zdolności osobiste z celami i środkami działania. Wiedza zgromadzona przez jednostkę o sobie samym i globalna samoocena, rozwijająca się w oparciu o tę wiedzę, umożliwia wykształcenie wielowymiarowej edukacji, która stanowi rdzeń osobowości, zwanej „Jestem pojęciem”.

Poczucie własnej wartości

Pierwszym składnikiem poczucia własnej wartości jednostki jest element emocjonalny - jest to poczucie siebie i osobistego obrazu siebie.

Drugim składnikiem samooceny jednostki jest poziom kompetencji jednostki w różnych dziedzinach. Kiedy osoba czuje, że jest silna w swojej dziedzinie, ma sukcesy, osiągnięcia, cieszy się wysoką samooceną. Osiągnięcia przyczyniają się do wzmocnienia poczucia własnej wartości, jak również wzrostu ich własnej wartości. Jeśli osoba odnosi sukcesy w biznesie, czuje się dobrze, a jeśli czuje się dobrze, dobrze wykonuje swoją pracę. Jeden wynika z drugiego.

Najważniejszymi elementami życia ludzi są relacje osobiste. Osoba z odpowiednią samooceną cieszy się poczuciem własnej wartości, wchodzi i utrzymuje zdrowe, pozytywne, konstruktywne i pełne miłości relacje. Uczucie niekompetencji i wadliwości w relacjach z innymi osobami podważa wiarę w siebie i poczucie własnej wartości, a sukces w relacjach ze znaczącą osobą wzmacnia osobistą samoocenę. Sukces w komunikacji z innymi osobami pozwala osobie czuć się bardziej kompletnym, kompetentnym, uwalnia go od sukcesów w różnych innych dziedzinach życia.

Psychologowie wskazują bezpośredni związek między poziomem samooceny, jakością relacji i akceptacją siebie.

Zauważa się, że jednostka może osobiście polubić siebie tylko w takim stopniu, w jakim sam się w pełni akceptuje, a ile lubi siebie, zależy od tego, jak bardzo czuje, że jest akceptowany przez innych ludzi.

Wiele osobowości rośnie z warunkowym zatwierdzeniem, a często z potępieniem i odrzuceniem ze strony rodziców. Jako dorośli ludzie szukają aprobaty i bezwarunkowej miłości od innych ludzi, głównie od jednej ukochanej osoby, aby zrekompensować brakującą miłość w dzieciństwie, od której zależy zdrowie psychiczne.

Aby osoba zaczęła się szanować, musi w pełni zaakceptować swoją osobowość. Jednostka nigdy nie będzie mogła odczuwać szczerego współczucia dla siebie, dopóki w pełni się nie zaakceptuje i nie zgodzi się ze swoimi słabościami i silnymi cechami. Kluczem do samozatrudnienia jest bezwarunkowe zatwierdzenie przez inną osobę, którą jednostka podziwia, szanuje, a ponadto kocha. Gdy ktoś inny jest w stanie zaakceptować osobę całkowicie i bez upiększania, pomaga mu się zrelaksować i zaakceptować siebie jako wartościową i znaczącą osobę.

Dla poczucia własnej aprobaty jednostka musi rozwinąć samoświadomość. Osoba powinna być świadoma, dlaczego czuje, myśli i działa w ten sposób. Musi zrozumieć wpływ doświadczenia życiowego na kształtowanie osobowości: jak i dlaczego stał się taką osobą, jak jest dzisiaj. Tylko osiągając wysoki poziom samoświadomości, można osiągnąć wysoki poziom samozadowolenia. Zanim ktoś się zatwierdzi, musi być bardziej świadoma tego, kim naprawdę jest. I tylko z wysokim poziomem samoakceptacji może cieszyć się poczuciem własnej wartości, a to jest kluczem do bycia zdrową, szczęśliwą osobą.

Brak poczucia własnej wartości

Poczucie własnej wartości jednostki składa się z całkowitego uczucia: jak się czuje, ile lubi siebie i jak bardzo wierzy, że jest ważny. W życiu każdej osoby są chwile, które mogą osłabić poczucie własnej wartości. Ważne jest, aby pamiętać, że po upadku życia głównym zadaniem jest zdolność do wzrostu, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej wartości. I to nie ma znaczenia, co robi człowiek i kim jest, ponieważ głównym głównym zadaniem człowieka jest oddanie życia sobie i stanie się tym, kim jest potencjalnie. Najważniejszym owocem jego wysiłków jest jego osobowość.

Brak poczucia własnej wartości w życiu jest często równoważony przez nadmierną skromność. Od dzieciństwa dzieciom mówi się, że skromność jest dobra, ale nie jest praktyczna. Bez ambicji i ducha rywalizacji nie można osiągnąć sukcesu, ale wielu ludzi z zadowoleniem przyjmuje takie zachowanie i lubi skromnych ludzi. Są też pozytywne momenty w skromności: spadek niepokoju, dobre relacje międzyludzkie, niski konflikt, umiejętność czerpania przyjemności z prostych przyjemności życia. Okoliczni ludzie często czują się komfortowo w towarzystwie skromnej osoby. Jeśli osoba jest zbyt skromna, a natura nie daje jej dobrego instynktu konkurencyjnego, to bardzo ważne jest, aby nie pozwolić skromności wstrząsać szacunkiem dla siebie.

Poczucie własnej wartości składa się z następujących kluczowych postaw:

- człowiek myśli, że dzięki niemu świat stał się lepszy, ponieważ ma go w sobie;

- osoba ma zaufanie do swoich umiejętności i siebie;

- jest w stanie poprosić o pomoc;

- wierzy, że poradzi sobie ze wszystkim.

Brak poczucia własnej wartości charakteryzuje się:

- wątpliwości co do własnego znaczenia;

- przewlekłe niedowierzanie u innych ludzi;

- oczekiwanie bycia oszukanym, uciśnionym, obrażonym;

- bój się nie lubić ludzi i poczucie, że tak jest;

- poczucie izolacji i samotności.

Brak poczucia własnej wartości można zwiększyć w następujący sposób:

- zawsze rób wszystko na czas, rozwijając poczucie niezawodności;

- poszukaj rozwiązania problemu, a nie wymówki;

- być w porządku i czystości, obserwując nieskazitelność tego rodzaju;

- mówić o sobie, wspierając rzeczy;

- zawsze działaj zgodnie z sumieniem;

- wziąć odpowiedzialność za swoje wybory i działania;

- zapomnij o kłopotach i wybaczaj zniewagi;

- planuj, nagrywaj, realizuj swoje pragnienia;

- uświadomić sobie, że to, co się dzieje, jest dobre i skupić na tym uwagę;

- dziel się swoją wiedzą z ludźmi, którzy chcą je poznać;

- rób to, co lubisz, nie przeszkadzając innym;

- spełnić obietnicę;

- zawsze mów prawdę, nie czekając na właściwy moment;

- być samotnym i uspokajać co najmniej pół godziny dziennie.

Poziom poczucia własnej wartości

Poczucie własnej wartości i poczucie własnej wartości to dwa elementy tworzące osobowość. Osoba reprezentuje to, co myśli o sobie. Poziom poczucia własnej wartości zależy od preferowanej motywacji. Szacunek do siebie i cele życia wewnętrznego nakładają się na siebie, a to, jak bardzo człowiek się szanuje, będzie zależało od jego poziomu aspiracji w życiu duchowym i społecznym. Szacunek dla siebie rozwija się poprzez działania jednostki.

Definicja samooceny znajduje się w skali Rosenberga. Celem testu jest zdiagnozowanie poczucia własnej wartości osoby testującej. Kwestionariusz ten został stworzony jako jednowymiarowy, ale analiza czynnikowa ujawniła dwa niezależne czynniki: poczucie własnej wartości i poniżenie siebie. Poczucie własnej wartości jest nierozerwalnie związane z osobą i brakiem samo upokorzenia iz nią. Wyniki testów wiążą się z lękiem, depresją, objawami psychosomatycznymi, przywództwem, aktywnością komunikacyjną i poczuciem bezpieczeństwa interpersonalnego.

Rozwój poczucia własnej wartości u osoby motywuje do działania, zwiększa satysfakcję z życia i rodzi wdzięczność za siebie. Aby osiągnąć szacunek do samego siebie, bardzo ważne jest rozwijanie i wzmacnianie odpowiedniej samooceny i podejmowanie działań, które przybliżają jednostkę do prawdziwego „ja”.

Potrzeba poczucia własnej wartości

Dla człowieka ogromne znaczenie mają potrzeby społeczne trzeciego poziomu, przez które rozumie się relacje jednostek w społeczeństwie - przyjaciele, rodzina, komunikacja, miłość, aprobata, miłość. Większość ludzi chce zrozumienia i miłości. Nikt nie chce być samotny lub opuszczony, ale jeśli tak się stanie, oznacza to, że potrzeby społeczne nie są zaspokajane. Ważne jest, aby nie zapominać o potrzebach społecznych jednostki, nawet jeśli milczy na jej temat. Pomaganie osobie w rozwiązywaniu jej problemów społecznych może znacznie poprawić jakość życia. Ciężka choroba, niepełnosprawność, zaawansowany wiek często tworzą próżnię, która zakłóca kontakty społeczne. W takich przypadkach nie ma potrzeby poczucia własnej wartości i komunikacji.

Często, komunikując się z osobami, nie pozostajemy obojętni na ocenę ich sukcesu z ich strony. Dla osoby potrzeba szacunku dla samego siebie i szacunku jest bardzo ważna. Często osoby niepełnosprawne, chorzy, starsi nie są nikim zainteresowani i nie ma nikogo, kto by się cieszył z ich sukcesu, nie są w stanie zaspokoić potrzeby szacunku dla siebie i innych. Dlatego bardzo ważne jest, aby nie zapomnieć o takich ludziach i pomóc im zaspokoić te potrzeby.

Obejrzyj film: Od Czego Zależy Poczucie Własnej Wartości i Jak Je Budować (Listopad 2019).

Загрузка...