Psychologia i psychiatria

Przyczyny rozwodu

Przyczyny rozwodu mogą być absolutnie zróżnicowane, jest ich naprawdę ogromna liczba, ale rezultatem jest zawsze jedna lub dwie osoby niszczące uformowaną jednostkę społeczeństwa i z powodu niezrozumienia, niezdolności do rozwiązywania konfliktów, niezdolności do wzajemnego słuchania.

Przyczyny rozwodu małżonków są subiektywne i obiektywne. Rozpad rodziny dla małżonków jest poważnym testem dla dwóch serc. Według statystyk, maksymalny procent małżeństwa przypada na pierwsze cztery lata wspólnego małżeństwa (około 40%). Głównym powodem rozpadu małżeństwa jest brak gotowości partnerów do stosunków rodzinnych.

Powód statystyki rozwodów

Małżeństwo we dwoje dzisiaj nie jest dożywotnim więzieniem w klatce. Dzisiaj, według statystyk, co druga rodzina rozpada się, gdy co trzeci rozwodzi się 10 lat temu. Wskaźnik rozwodów w pierwszych wspólnych latach życia wynosi około 40, przez pierwsze 10 lat - ponad 60%.

Według statystyk najbardziej odpowiedzialnym i poważnym okresem w życiu rodzinnym jest wiek partnerów od 21 do 30 lat. Jednak małżeństwa zawarte w okresie do 30 lat są dwa razy bardziej trwałe niż małżeństwa, które powstały, gdy małżonkowie mieli ponad trzydzieści lat. Wynika to z faktu, że po 30 latach jednostkom znacznie trudniej jest odbudować swoją postawę i siebie, zgodnie z oczekiwaniami drugiej osoby, potrzebami wspólnego życia. Ludzie, których wiek ma ponad trzydzieści lat, znacznie trudniej wchodzić w role rodzinne. Osoby młodsze są o wiele łatwiej pożegnać się ze swoimi nawykami, oczekiwaniami, które mogą zranić partnera.

Główne przyczyny rozwodów: źle przemyślane małżeństwo lub związek wygody, zdrady, głębokie niezadowolenie partnerów, brak gotowości do życia rodzinnego, niezgodność poglądów i postaci, pijaństwo (alkoholizm) jednego z partnerów.

Najczęstszymi przyczynami rozwodów w nowoczesnych rodzinach (42%) są psychologiczne i praktyczne nieprzygotowanie partnerów do życia rodzinnego. Takie nieprzygotowanie może wyrażać się w nieuprzejmości partnerów, upokorzeniu i obrażaniu się nawzajem, niechęci do pomocy w życiu i wychowaniu dzieci, chciwości jednego z małżonków, braku wspólnych interesów, niezdolności do wzajemnych ustępstw, eliminacji konfliktów i niezdolności do życia.

Na drugim miejscu pod względem częstości występowania przyczyn jest alkoholizm jednego z partnerów. 23% mężczyzn i 31% badanych kobiet wskazało ten powód.

Statystyki przyczyn rozwodów wskazują, że cudzołóstwo (zdrada) zajmuje trzecie miejsce (15% słabszej płci i 12% mężczyzn wskazało ten powód).

Tylko 9% kobiet wskazuje powód rozpadu związków, brak pomocy ze strony partnera krajowego Badania wykazały, że 40% mężów pomaga swoim żonom prowadzić życie domowe.

Pozostałe przyczyny rozwodów we współczesnych rodzinach odgrywają niewielką rolę. Na przykład tylko 3,1% respondentów wskazało na codzienne zaburzenia, trudności materialne - 1,8%, różne poglądy na dobrostan materialny - 1,6%, bezpodstawna zazdrość jednego z partnerów - 1,5%, intymne niezadowolenie - 0, 8% i nieobecność dzieci - 0,2%.

Przyczyny rozwodu z punktu widzenia mężczyzn. 37% respondentów wskazało główny powód rozpadu rodziny - brak poważnej intymności. 29% mężczyzn nie miało codziennej czułości, a 14% brakowało uporządkowanych związków intymnych. 9% respondentów skarżyło się na brak troski o nich. 14% przedstawicieli silniejszej płci czuło się niewolnikami.

Wspólnym problemem wszystkich złamanych małżeństw jest to, że ludzie nie zdają sobie sprawy, przed rozwodem, dlaczego rodzina się rozpadła. Stąd wniosek, że gdyby mężczyźni i kobiety próbowali ze sobą rozmawiać, nauczyli się słyszeć, byliby w stanie wyeliminować wiele problemów, które pojawiają się w procesie wspólnego życia i uratować rodzinę.

Według statystyk częściej inicjatorami rozwodów są kobiety do 50 lat i mężczyźni po 50. roku życia.

Przyczyny rozwodu w rodzinie

Dziś niestety utracono samo pojęcie wartości i nienaruszalności więzi małżeńskiej. Współczesne młode pokolenie jest raczej frywolne i dość frywolne w kwestii więzi rodzinnych. Wczesna formacja rodzinna przyjmuje maksymalny procent w serii rozwodów. Ze względu na fakt, że niedojrzali młodzi ludzie, którzy charakteryzują się niskim poziomem rozwoju duchowego i społecznego, najczęściej żenią się, stawiają seks na czele stosunków rodzinnych. Młodzi ludzie wierzą, że chodzi o seks i buduje silne więzi rodzinne.

Przyczyny rozwodów w rodzinie wynikają również z faktu, że we współczesnym społeczeństwie role silnej i słabej połowy ludzkości zostały odwrócone. Obecnie większość kobiet wykonuje obowiązki mężczyzn. Nie są już zadowoleni z roli tylko strażnika paleniska. A ludzie chętnie dają im swoje obowiązki.

Dość często luka więzi małżeńskich jest jedynym akceptowalnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy relacje między partnerami nie rozwinęły się. Najczęściej inicjatorami rozwodów są młode kobiety, ponieważ ich oczekiwania nie zostały spełnione. Kiedy się pobrali, marzyli o kochającym, troskliwym, nieco romantycznym, wiernym i lojalnym człowieku, a rzeczywistością było zdobycie dodatkowych obowiązków i stopniowej alienacji od siebie.

Powodem rozwodu w rodzinie, jak najczęściej - jest zdrada. Ze względu na to, że cudzołóstwo dotyka najważniejszego z uczuć dwóch partnerów - miłości, która jest ważnym czynnikiem motywującym do tworzenia rodziny. Zdrada wskazuje na dysharmonię, różne nagromadzone sprzeczności, nierozwiązywalne konflikty między partnerami. Zdrada jednego z partnerów jest dość powszechnym zachowaniem, które może wystąpić nawet w bogatych rodzinach o stabilnych związkach. Dość często niewierność małżeńska staje się częstym powodem rozwiązania tak zwanych małżeństw „wczesnej dojrzałości”, w przypadkach, gdy obaj partnerzy są bardzo frywolni i nie zdają sobie sprawy z moralnych i wartościowych cech rodziny.

Lojalność i wierność w małżeństwie w większości przypadków zależy od zachowania partnerów przed ślubem. Według statystyk silna i słaba połowa ludzkości, która uprawia seks przed ślubem, znacznie łatwiej wykracza poza ślub wierności małżeńskiej. To zachowanie wynika z faktu, że wczesne życie seksualne opiera się głównie na wzajemnej miłości, co prowadzi ponadto do zmniejszenia obowiązków i poczucia obowiązku wobec innego partnera.

Ostatnio powody rozwodu dla sądu dramatycznie wzrosły. Do takich przyczyn należą przemoc w rodzinie, uzależnienie od narkotyków lub alkoholizm.

Często zwykła nuda jest wymieniana jako powód rozpadu rodziny. Okres zakochania się skończył, namiętności się uspokoiły, czas „wspólnego docierania” został daleko w tyle, partnerzy stali się spokojni dla rodziny, a zwykły algorytm działań i rutyny staje się dominującym aspektem wspólnego życia. W pierwszych latach wspólnego życia partnerzy studiowali słabości i zalety każdego z nich dość dobrze i zaakceptowali je. Nie czekają na absolutnie niespodzianki, niespodzianki od siebie. Całe ich życie jest namalowane przez godzinę - dom, praca, dzieci, seks w święta itp. Nic więc dziwnego, że po pewnym czasie następuje oddzielenie partnerów od siebie. Częściej niż nieuwaga mężczyzny jest bardziej odczuwana przez kobietę, zwłaszcza jeśli nie pracuje, opiekuje się tylko domem i dziećmi.

Niedokończone wykształcenie wyższe lub nie realizowanie się w sferze zawodowej powoduje obrazę partnera dla kobiety, ponieważ tak wiele dla niego poświęciła. Człowiek, wraz z tym, nie jest zainteresowany problemami kobiety, ponieważ ma dość własnych. W rezultacie relacje rodzinne zaczynają się rozpadać. Mąż poświęca cały swój czas pracy. Żona, zmęczona obojętnością i brakiem komunikacji, odwraca się w stronę kochanka.

Nie mniej poważną próbą siły więzi małżeńskich jest czas oczekiwania i narodziny pierwszego dziecka. Dość duży procent rozpadu rodzin przypada na pierwsze lata po narodzinach dziecka iw tym okresie mąż staje się głównym inicjatorem rozwodu.

Po porodzie mężczyzna dla kobiety zanika w tle. Dość często młodzi ojcowie popełniają te same błędy, przewracając całą odpowiedzialność za utrzymanie i opiekę nad dzieckiem dla żony. Dlatego kobieta prawie nie ma czasu dla męża, ponieważ cały czas daje dziecku. W efekcie dyskomfort pojawia się nieuchronnie w relacjach rodzinnych, mąż czuje się niekochany, pozbawiony, niepotrzebny. Do wszystkich roszczeń męża żona może zareagować nie całkiem adekwatnie, z irytacją. Przecież nie śpi przez cały dzień, nikt jej nie rozumie, jest zmęczona. Człowiek widzi jedyną drogę - rozwód. W tym przypadku będzie pełna wolność dla niego, bez zobowiązań i krzyków. Aby tego uniknąć, opieka nad dzieckiem musi być dzielona między oboje małżonków.

Bardzo często uzależnienie od narkotyków i pijaństwo są przyczyną rozwodów. Tacy ludzie powinni być traktowani na początkowym etapie.

Problem mieszkaniowy należy również do najczęstszych przyczyn rozpadu relacji rodzinnych. Na etapie zakochania młodym ludziom wydaje się, że jest to raj z bliskimi i w chacie. Jednak brak własnych mieszkań, wspólne życie z rodzicami prowadzi do sytuacji konfliktowych i skandali. Konsekwencją tego jest rozwód.

Niezdolność silnej połowy do zapewnienia rodziny, ubóstwa, staje się częstym powodem łamania stosunków rodzinnych. Ze względu na ciągłą potrzebę słaba połowa często narzeka na człowieka, który po ciągłych wyrzutach cierpi z powodu poczucia własnej wartości. Sama kobieta musi zapewnić rodzinie lub znaleźć kogoś, kto zapewni jej i dzieciom. W rezultacie małżeństwo rozpada się. Ponadto brak funduszy wynika z niezdolności partnerów do właściwego planowania budżetu rodzinnego, różnych poglądów na temat wydatków funduszy.

Utrata miłości staje się również częstą przyczyną zerwania więzi małżeńskich.

Przyczyny rozwodu w pozwie

„Jaki powód wskazać podczas rozwodu?” Jest jednym z głównych pytań, które pojawiają się u ludzi, którzy decydują się rozwiązać więzi małżeńskie. Często ludzie mają do czynienia z faktem, że składając pozew o rozwód, nie wiedzą, jakie są powody, dla których sąd powinien określić w nim rozwód. I wszystko wydaje się jasne: miłość przeszła, mąż pije, żona nie szanuje, problemy materialne itp. Jednak niewiele osób wie, jak poprawnie pisać w oficjalnym dokumencie.

Roszczenia z tytułu zerwania obligacji małżeńskich są sporządzane według standardowego wzoru. W niektórych przypadkach wymagane jest podanie przyczyny rozwodu. Powody rozwodu w pozwie są warunkowo podzielone na motywy natury osobistej, domowej, materialnej (finansowej) lub intymnej, zdrady.

W waszym związku dominuje alienacja, uczucia długo się ochładzają, pojawiła się wrogość, zdaliście sobie sprawę, że już się nie kochacie, i postanowili się rozwieść, ale nie wiecie, z jakiego powodu wskazywać podczas rozwodu, w tym przypadku powinniście albo dokładnie przestudiować prawodawstwo, albo zastosować za pomoc prawną.

Jeśli uważasz, że powody rozwodu są osobiste, sformułowanie tego stwierdzenia może brzmieć następująco: „Utrzymanie rodziny jest niemożliwe ze względu na fakt, że oboje małżonkowie stracili uczucia miłości, co było głównym powodem małżeństwa”.

Jeśli doświadczasz uporczywej wrogości wobec swojego partnera, nie masz dla niego żadnego szacunku, nie widzisz żadnych innych sposobów rozwiązania istniejących problemów, sformułowanie może brzmieć: „Myślę, że zachowanie małżeństwa jest całkowicie niemożliwe ze względu na to, że mam wrogą postawę do twojego małżonka. ”

Przepisy przewidują powody, dla których małżonkowie podejmują decyzję o rozwiązaniu więzi małżeńskiej. Dość często ten poważny krok może mieć kilka powodów, a nie jeden. Oświadczenie o roszczeniu wskazuje jeden powód, ale najbardziej globalny. Kompetentnie sformułowany powód w jednym zdaniu powinien przekazywać całe podstawowe znaczenie problemu, który rozwinął się w rodzinie.

Obejrzyj film: Powody rozwodów (Listopad 2019).

Загрузка...