Empatia to świadoma empatia dla innej osoby w jej stanie emocjonalnym. Dlatego empath jest osobą, która rozwinęła zdolność empatii. Rozwój empatii zajmuje znaczące miejsce w rozwoju inteligencji emocjonalnej. Pomaga poznać stan emocjonalny osoby, koncentrując się na gestach i mimice.

Dzięki empatii empatia umożliwia zrozumienie emocji rozmówcy. Pożądane jest, aby posiadała te osoby, które używają komunikacji w swojej pracy. Na przykład są to pedagodzy, psychologowie, pedagodzy, menedżerowie, lekarze. Naukowcy zauważają, że etap rozwoju empatii emocjonalnej kończy się w dzieciństwie. Dla świadomej empatii destrukcyjny strach.

Empaci nie czują się komfortowo w sytuacji konfliktu, nie mają tendencji do rywalizacji, a także do obrony swoich interesów, częściej odsuwają się na bok. Empaci nie mogą łatwo pozbyć się strachu, ponieważ są bardzo cierpliwi i szukają własnych sposobów na poprawienie tego stanu. Wobec braku zdolności radzenia sobie ze strachem jest on w stanie towarzyszyć osobie przez całe życie, co spowoduje dalsze ataki paniki.

Empatia i współczucie są ze sobą powiązane. Przyciągają nas ludzie, którzy dobrze nas rozumieją i odpychamy tych, którzy nas nie rozumieją. Każda osoba celowo chce zobaczyć ludzi w jego pobliżu, którzy zrozumieją i zaakceptują go takim, jakim jest.

Rozwój empatii

Istnieje kilka poziomów empatii i nauka rozwijania świadomej empatii jest możliwa, ale jest bardzo trudna dla tych, którzy jej wcześniej nie posiadali. Nie da się odwrócić świata i zmienić w jednej chwili, zaczynając czuć wszystko. Aby to zrobić, potrzebujesz wystarczająco dużo czasu, aby zmienić przekonania i wykorzystać świadomą empatię.

Uczucie empatii nie dotyczy prostych uczuć i doświadczeń. Jest to pełne zrozumienie, a także świadomość doznań, które się wam przytrafiają. Osobliwości empatii emocjonalnej polegają na odczuciu subtelnego świata całkowicie obcego życia.

Rozwój empatii obejmuje kilka poziomów. Pierwszy poziom charakteryzuje się umiejętnością odróżniania gestów emocjonalnych, notatek. Ton głosu może powiedzieć, w jakim stanie jest dana osoba i co czuje. Ten poziom pokazuje zdolność do jednoznacznego skupienia uwagi na stanie emocjonalnym osoby.

Zrozumienie empatii polega na przesunięciu zmysłowego świata doznań do siebie. Trudno się tego nauczyć. W tym celu konieczne jest przestudiowanie mimiki twarzy, ruchów ciała, barwy głosu. Zacznij ćwiczyć na znajomych, znajomych, pierwszych znajomych. Zauważ wszystkie drobiazgi: włosy na kurtce, niechlujstwo, makijaż na twarzy, włosy. Może wiele powiedzieć o osobie. Opanuj tę umiejętność.

Drugi poziom treningu obejmuje posiadanie pewnych umiejętności. Ten poziom jest trudniejszy, ważne jest, aby uczestnicy zmienili nawyki, wrażenia, ruchy ciała i barwę głosu obiektu, który musisz odczuć. Łatwiejsze wprowadzenie do obrazu wymaga silnej reakcji emocjonalnej. Ważne jest, aby uważnie obserwować osobę, wyobraź sobie, że jesteś nim. Po całkowitym połączeniu się z nim możesz z góry przewidzieć, co zrobi. Będziesz mógł żyć swoim życiem, nie myśląc i nie oceniając, co jest nie tak. Staniesz się jednym z nim i doświadczysz tych samych emocji co on: miłość, ból, rozczarowanie. Trudno się tego nauczyć, ale jest to możliwe. Z biegiem czasu empath postrzega uczucia innej osoby jako swoje. A te uczucia są inne.

Trzeci poziom treningu pozwala ci zamienić się w prawdziwego empata. Empaci nie tylko są w stanie odczuwać doświadczenia innych ludzi, ale wiedzą, jak zarządzać tym stanem. Pierwsza możliwość to zdolność szybkiego wyprowadzenia się ze stanu negatywnego. Drugi ogranicza się do zdolności do wycofania się z negatywnego stanu rozmówcy. Empath ma wpływ na emocje.

Rozwój empatii umożliwia komunikację z ludźmi z łatwością i zrozumieniem. W rozwoju empatii istnieją zalety i wady. Z jednej strony osoba zaczyna rozumieć ludzi, az drugiej staje się osobą bardziej wrażliwą, której trudno jest się oprzeć rozmówcy w sytuacjach konfliktowych.

Poziom empatii

Empatia, jako koncepcja zróżnicowana, ma w sobie wiele poziomów.

Pierwszy poziom empatii jest najniższy. Ludzie należący do tego poziomu koncentrują się na sobie, są obojętni na myśli i uczucia innych ludzi. Rzadko rozumiem innych i masz trudności z nawiązywaniem kontaktów, czujesz się nieswojo w dużej, nieznanej firmie. Emocjonalne manifestacje takich ludzi wydają się niezrozumiałe, a także pozbawione znaczenia. Przy niskim poziomie empatii ludzie wolą samotne zajęcia, omijając zbiorową pracę. Przedstawicielami niskiego poziomu empatii są zwolennicy precyzyjnych sformułowań, a także racjonalnych decyzji. Tacy ludzie mają niewielu przyjaciół, a ci, którzy istnieją, wyróżniają się jasnym umysłem i umiejętnościami biznesowymi, a nie wrażliwością i wrażliwością. Ludzie reagują na takie osoby tym samym. Tacy ludzie czują się wyobcowani, ponieważ ci wokół nich nie oddają im ich uwagi. Przy bardzo niskim poziomie empatii emocjonalnej osoba ma trudności z mówieniem w pierwszej kolejności, trzyma się z dala od kolegów. Często ma bardzo trudny kontakt z dziećmi, a także z osobami starszymi. W relacjach międzyludzkich empath często znajduje się w niezręcznej sytuacji, często nie znajduje wzajemnego zrozumienia z innymi, bardzo lubi emocje i sztukę. Boleśnie toleruje krytykę, ale nie jest w stanie na nią odpowiedzieć.

Drugi poziom empatii jest najbardziej powszechny. Większość ludzi jest obojętna na myśli i uczucia innych i rzadko okazuje empatię. Ten poziom jest charakterystyczny dla większości ludzi. Okoliczni ludzie nie nazywają ich gruboskórymi, jednak nie są uważani za szczególnie wrażliwych. Emocje nie są obce takim ludziom, ale w większości przypadków są pod kontrolą. W komunikacji często są uważni, próbują dużo zrozumieć, ale czasami tracą cierpliwość. Częściej wolą milczeć cicho, ponieważ nie są pewni, czy zostaną zrozumiani. Czytając dzieła sztuki, a także oglądając filmy, interesują ich działania, a nie doświadczenia bohaterów. Tacy ludzie nie są osobliwi dla luźności uczuć, co utrudnia pełne postrzeganie ludzi.

Trzeci poziom empatii jest najwyższy. Ludzie z takim poziomem empatii znaleźli sporo. Ci ludzie mają tendencję do rozumienia obcych lepiej niż oni sami. Tworzą prawdziwych lojalnych przyjaciół. Tacy ludzie są wrażliwi na problemy i potrzeby innych, są bardzo szczodrzy, potrafią wiele wybaczyć. Zawsze z zainteresowaniem dla ludzi. Takie osoby reagują emocjonalnie, szybko nawiązują kontakt, są bardzo towarzyskie. Koledzy i inni doceniają taką szczerość. Ludzie z trzecim poziomem empatii nie pozwalają na konflikty i zawsze znajdują rozwiązania kompromisowe, odpowiednio tolerują krytykę. Oceniając sytuację, ufają swoim uczuciom, a także intuicji. Wolą pracować z zespołem niż samodzielnie. Ludzie z trzecim poziomem zawsze pragną społecznej akceptacji swoich działań. Jednak tacy ludzie nie zawsze zachowują ostrożność podczas wykonywania dokładnej, a także ciężkiej pracy. Są dość łatwe do wyprowadzenia z równowagi.

Rodzaje empatii

Empaty są podzielone na następujące typy: non-empath, słaby empath, funkcjonalny empath, profesjonalny empath.

Nie empaci całkowicie zamknęli swoje zdolności zmysłowe. Być może manifestacja empatii zanikła, ponieważ nigdy nie korzystali z tej zdolności. Uczucie empatii dla takich ludzi jest nieznane i nie próbują go rozpoznać. Nie są w stanie rozpoznać sygnałów niewerbalnych i werbalnych.

Słabe empatie są w ciągłym stresie, doświadczają dotkliwości świata, problemów innych ludzi, obaw związanych z przeładowaniem emocjonalnym. Często słabo empatyczny fizycznie szybko się wyczerpuje, doświadczając bólów głowy.

Funkcjonalne empaty są najbardziej rozwinięte, łatwo przystosowują się do emocji, kontrolują je, a nie przechodzą przez siebie. To rzadka umiejętność. Zewnętrznie empacy funkcjonalne nie wyróżniają się spośród zwykłych ludzi.

Profesjonalni empatycy łatwo rozpoznają wszelkie emocje, nawet najbardziej złożone, ukryte w głębi duszy. Profesjonalne empatie dobrze zarządzają emocjami innych ludzi. Jest bardzo niewielu takich ludzi. Mają zdolność łagodzenia bólu, poprawy nastroju.

Diagnoza empatii

Diagnoza empatii pomaga określić, jakie cechy empathu dominują nad osobą. Ten test jest ważny przy wyborze personelu, którego działalność zawodowa jest związana z ludźmi. Aby zbadać empatię, możesz użyć metody „skali reakcji emocjonalnej”. Test został opracowany przez profesora psychologii A. Mehrabiana.

Technika „Emotional Response Scale” daje możliwość przeanalizowania ogólnych cech empatii u badanej osoby. Na przykład zdolność wczuwania się w kontakt z inną osobą.

Empatia u dzieci

Dzięki empatii dzieci zdobywają doświadczenie w studiowaniu siebie i innych osób, które ich otaczają. Dziecko stopniowo gromadzi zmysłowe doświadczenie.

Empatia u dzieci zależy bezpośrednio od formowania się empatii u rodziców. Jeśli rodzice są dobrze wykształceni, powyższe uczucia, wtedy ich dzieci będą miały normalną manifestację empatii. Dobrze rozwija się w dziecku, które otrzymało miłość i ciepło od rodziców. U dzieci, dzięki rodzicom, altruizm może być dobrze rozwinięty, ponieważ powstawanie altruizmu ma swój początek w rodzinie.

Współczucie, współczucie to nie tylko duchowy rozwój dziecka, ale także metoda badania relacji między ludźmi. Opierając się na tych uczuciach, dzieci patrzą na otaczających ich ludzi i próbują znaleźć w nich własne doświadczenia. Dlatego edukacja empatii opiera się wyłącznie na barkach rodziców.

Empatia u młodzieży

Na rozwój osoby od urodzenia duży wpływ mają rodzice i rodzina. Rodzina jest ważnym elementem w rozwoju ludzkiego życia. W rozwoju empatii ogromną rolę odgrywa komunikacja dzieci z rodzicami. Nastolatek nie może samodzielnie nauczyć się wczuwać z powodu braku doświadczenia. Nadal nie jest zaznajomiony z uczuciem bólu. Rozwój empatii u młodzieży przejawia się w życiu tych dzieci, które były w stanie dać rodzinie zarówno miłość, jak i troskę, uwagę i ciepło.

Empatia u młodzieży jest możliwa, gdy rodzice rozumieją uczucia i emocje swoich dzieci. Naruszenie kontaktu z rodzicami traumatyzuje psychikę nastolatka, przejawiającą się negatywnie w jego rozwoju. Emocjonalna empatia oznacza postrzeganie świata innej osoby, jego bólu i szczęścia. Rodzina, która opiera się na ufnych uczuciach, ma na celu harmonijny rozwój osobowości młodzieży. Dlatego warto wziąć pod uwagę, że relacje rodzinne zawsze powinny być przyjazne.

Obejrzyj film: Juras - Empatia audio (Listopad 2019).

Загрузка...