Psychologia i psychiatria

Wartości życiowe

Wartości życiowe są kategoriami aspektów moralnych i materialnych, które prowadzą w wyborze strategii życiowej, sposobów osiągania i orientacji w przestrzeni semantycznej. Pod wieloma względami to właśnie wartości determinują zdolność danej osoby do podejmowania decyzji, a także skłaniają ją do działania w określonym kierunku.

Obecność czynników stresowych, sytuacji problemowych i innych problemów może spowodować zmianę pozycji lub podjęcie wysiłków w celu obrony ich punktu widzenia. Można powiedzieć, że wszystkie trudności napotykane na drodze, sprawdzają siłę w swoich przekonaniach, pozwalają udowodnić, że wybrane kategorie reprezentują istotne wartości osoby, a nie natychmiastowe potrzeby.

Co to jest

Istotnymi wartościami osoby są czynniki transformujące los i realizujące losy, które bezpośrednio wpływają na podejmowanie wszystkich decyzji życiowych. Wpływają na wszystkie sfery życia, w tym na najwyższy cel osoby i duszy, relacje z bliskimi i pozornie znajomymi ludźmi, stosunek do dóbr materialnych.

Różnorodność przestrzeni wartości życiowych jest wyjątkowa w takim samym stopniu, w jakim każda osoba jest wyjątkowa. To właśnie przeplatanie się znaczenia stosunku do jednej lub drugiej kategorii pozwala nam dostrzec indywidualny wzór przestrzeni znaczeń i wartości. Większość ludzi wykorzystuje chwilowe impulsy do zbudowania koncepcji życia, bez głębokiej świadomości swoich priorytetów, które działają na poziomie podświadomości.

Częste bolesne medytacje, niemożność dokonania wyboru, właściwe postępowanie lub późniejsze wyrzuty samego siebie za popełniony błąd są zwykłymi konsekwencjami braku oczywistej pozycji. Jeśli podniesiemy poziom świadomości, dokładnie zrozumiemy naszą gradację wartości, to można uniknąć znacznej liczby wątpliwości i trudności z wyborem.

Drogę ułatwia fakt, że ścieżka została już wybrana, nawet jeśli ze względu na długą perspektywę konieczne jest poświęcenie tymczasowego komfortu. Tak więc osoba, która stawia rodzinę na pierwszym miejscu, nie będzie długo wahała się, jak zareagować na sugestię władz dotyczącą sześciomiesięcznej podróży służbowej w innym kraju, a nie rozumiejąc, co jest dla niego priorytetem w kontekście całego życia, może nie zdecydować się na dramatyczne zmiany lub dokonać błąd.

Na określenie najważniejszych wartości wpływa wiele czynników, zarówno wewnętrzna struktura ludzkiej psychiki, jak i zewnętrzne zdarzenia otaczającej przestrzeni. Początkowo podstawą są cechy osobowości i system edukacji - wiele wartości ma podstawy biologiczne (potrzeba aktywnego lub pasywnego stylu życia, liczba kontaktów, opieka medyczna), a także są internalizowane z najbliższego otoczenia we wczesnym wieku.

Wraz z wiekiem podstawowe wartości kształtują zdobyte doświadczenie życiowe, osobiste doświadczenia emocjonalne z pewnych sytuacji, które tworzą wspólną postawę wobec życia. W rezultacie pojawia się osobliwa konstrukcja, która oddziela ważne rzeczy i wydarzenia od drobnych.

Kiedy człowiek buduje swoje życie, opierając się na prawdziwych wartościach, czuje się pełen energii i szczęśliwy. Działa również prawo odwrotne - im więcej życia odbiega od potrzeb wewnętrznych, tym mniej szczęścia jest, drażliwość i niezadowolenie zaczynają dominować w emocjonalnym tle osoby. Konieczne jest podjęcie decyzji o ich najważniejszych priorytetach, nie zapominając przy tym, że najbardziej harmonijne jest życie, w którym rozwijają się wszystkie sfery. Nawet jeśli osoba definiuje dla siebie znaczenie dwóch lub trzech wartości, konieczne jest utrzymanie właściwego poziomu wszystkich pozostałych, aby uniknąć nierównowagi i dysharmonii jednostki.

Podstawowe wartości ludzkiego życia

Pod podstawowymi wartościami rozumie się kategorię uniwersalnych wartości, które mają niezaprzeczalne znaczenie dla wszystkich ludzi, na skalę planetarną i na poziomie indywidualnym. Ważna jest wartość własnego życia, miłość do wszystkich jego przejawów. Skutkuje to troską o zdrowie fizyczne i duchowe, zdolność do ustalania priorytetów, a przede wszystkim zapewnienia przetrwania. Pod wieloma względami ten najważniejszy punkt rządzi instynktem samozachowawczym, ale tylko na poziomie fizycznym, ofiara psychiczna coraz częściej przejawia się wśród ludzi i ma szkodliwy wpływ na życie i stan psychiczny.

Będąc istotą społeczną, natura ludzka bardzo ceni relacje oraz ich jakość. Potrzeba bycia zaakceptowanym i docenionym przyczynia się do przetrwania i lepszego wdrożenia w przestrzeni życiowej. Następne po znaczeniu relacji społecznych lub zamiast nich można uznać za wartość relacji rodzinnych, w tym rodzinę rodzicielską i budowanie własnych.

Do tego punktu można również przypisać intymne związki, romantyczne manifestacje. Opracowując tę ​​kategorię, jest wartość miłości dla dzieci i ich potrzeby. Może być zrealizowanych kilka dodatkowych chwil na raz, na przykład realizacja jego funkcji społecznej, cel, zdolność do przekazywania wiedzy i tak dalej.

Znaczenie miejsc, w których urodził się człowiek, dorastał, spędził większość życia, może graniczyć z patriotyzmem. W globalnym rozumieniu miejsce naszych narodzin i wychowania bezpośrednio kształtuje osobowość - tu możesz czuć się akceptowany i rozumiany. W domu i wśród osób o tej samej mentalności łatwiej jest się przystosować i oddychać, istnieje możliwość pokazania wszystkich swoich możliwości w sposób bardziej jasny i wieloaspektowy. W wielu kulturach tradycje utrzymywania komunikacji z ojczyzną są zachowane, od intuicyjnego zrozumienia znaczenia ilości energii otrzymywanej przez człowieka z jego zwykłej przestrzeni.

Aktywność zawodowa i społeczna, realizacja siebie jako specjalisty lub osiągnięcie nowych rezultatów w swoich hobby staje się praktycznie niezbędnym czynnikiem we współczesnym świecie. Obejmuje to strach przed śmiercią, który nastąpi bez bezpieczeństwa materialnego i pragnienia rozwoju i uznania jako głównych mechanizmów napędowych ludzkiej działalności. Takie silne czynniki w końcu sprawiają, że wiele osób stawia sprawę na pierwszym miejscu, co skutkuje poważnym uprzedzeniem w jednym kierunku.

Kontynuowanie wartości pracy to wartość odpoczynku, umożliwiająca przywrócenie zasobów, przełączanie. Podczas odpoczynku człowiek może odkryć nową wizję przeszłości, poczuć smak życia, uświadomić sobie niepraktyczne, ale mentalnie istotne pragnienia. Wszystko to ostatecznie pozwala zharmonizować resztę życia.

Przykłady życia

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób manifestują się wartości, warto rozważyć kilka przykładów każdego z nich. Tak więc wartość rodziny i relacji przejawia się w trosce, zdolności przyjścia na ratunek i zapewnienia jej, nawet jeśli nie jest to bezpośrednio wymagane. Osoba, która przeznacza czas wszystkim ważnym osobom w swoim przeznaczeniu, wyraźnie docenia tę kategorię. Obejmuje to również umiejętność zawsze z szacunkiem zwracać się do ludzi, być wrażliwym, tolerancyjnym i tolerancyjnym. Brak tych przejawów w krótkim czasie może zniszczyć każdy związek, a osoba zostaje sama. Oczywiście, może to poświęcić, kierując energię, by nie zwracać uwagi na innych, ale na rozwój własnej kariery lub umiejętności, ale wtedy zupełnie inne ideały są określone w jego priorytetach.

Gdy podstawową wartością danej osoby jest dobrobyt materialny, przejawia się to w ciągłym samorozwoju w jego dziedzinie zawodowej, poszukiwaniu nowych możliwości i stanowisk. Najlepszym przykładem jest rezygnacja z rodzinnego obiadu lub kolacji ze względu na ważne spotkanie lub konieczność ukończenia nadgodzin. Dążąc do wypłacalności finansowej, ludzie mogą podjąć dodatkową pracę, zorganizować freelancerów oprócz swojej podstawowej działalności, poświęcić stosunki pracy, zastępując pracowników miejscem uprzywilejowanym.

Kiedy zdrowie jest wstrząśnięte, ta kategoria jest pierwszą z listy wartości, ponieważ w przeciwnym razie osoba nie może normalnie funkcjonować, a może nawet żegna się z życiem w ogóle. W wielu sytuacjach potrzeba dbania o kondycję fizyczną pojawia się dokładnie na tle problemów, ale są ludzie, którzy postawili sobie tę wartość na jednym z najwyższych, starając się utrzymać stały dobrobyt. Przejawia się to w regularnych badaniach, przestrzeganiu odpowiedniej diety i ćwiczeń, przeprowadzaniu okresowych procedur rehabilitacyjnych i rehabilitacyjnych.

Wartość samorozwoju i duchowości może wyglądać na wybór zamiast na plażową pielgrzymkę lub ezoteryczny festiwal, zamiast nowych butów preferowany jest trening psychologiczny. Wszystko, co jest ważne dla osoby, wymaga czasu i uwagi, więc tylko świadomość pomoże zaplanować czas w taki sposób, aby nie wpłynęły na inne sfery życia.

Obejrzyj film: Wartości Życiowe (Listopad 2019).

Загрузка...