Insynuacja jest informacją dostarczaną innym, co jest oczywiście fałszywe, co ma negatywne konotacje. Celem takich wiadomości jest sugerowanie negatywnego stosunku do osoby lub pokazywanie zarówno myśli, jak i zachowania przeciwnika w negatywnym świetle. Zazwyczaj metody insynuacji wykluczają bezpośrednią otwartą opozycję i używają różnych technik manipulacyjnych, które oczerniają reputację osoby, do której są kierowane. W tym celu często uciekają się do podżegania, plotek, wskazówek, pośrednich lub tajnych instrukcji dotyczących nieważnych negatywnych aspektów życia innej osoby.

Insynuacja nabiera znaczenia wyłącznie w odniesieniu do podważania czyjegoś obrazu, nie jest związana z bezpośrednimi atakami, ale bliższa plotkom, których celem jest zmiana nastawienia innych wokół osoby lub przedmiotu. We wszystkich przypadkach insynuator jest zawsze świadomy prawdziwego stanu rzeczy i celowo tworzy negatywną fałszywą opinię. Zazwyczaj insynuacje nie są podejmowane ze względu na rozrywkę lub zły nastrój, jak w przypadku loterii lub chwilowego pogorszenia nastroju. Negatywna postać jest kierowana i ustrukturyzowana, mająca na celu wyeliminowanie konkurenta lub przeciwnika, uzyskanie przewagi lub wygranej, gdy uczciwa walka nie zwiastuje zwycięstwa.

Znaczenie słowa

Insynuacja ma znaczenie semantyczne w przypadku miękkiej, sugestywnej formy manipulowania opiniami innych osób, kiedy poprzez dyskretne sformułowania, niezbędna informacja jest umieszczana w ludzkiej świadomości. Termin ten może być rozumiany nie tylko jako celowa krzywda dla kogokolwiek, ale także jako pragnienie osoby, aby uniknąć kłopotów we własnej biografii. Nie jest to całkowicie uczciwy sposób, w którym zamiast rozwijać własną osobowość i cechy zawodowe, osoba stara się zmniejszyć zalety drugiej osoby lub umieścić korzystne zdarzenia w negatywnym świetle.

Insynuacje nabierają charakteru zawoalowanych aluzji i mogą nawet wyglądać jak tajny transfer. Z zewnątrz i przy pierwszym badaniu takie stwierdzenia mogą nawet wyglądać jak troska o innych, chęć ostrzegania, gdy w prawdziwych wydarzeniach nie ma nic groźnego. Próbując dowiedzieć się, czym jest insynuacja, należy pamiętać, że używa ona najbardziej subtelnych dźwigni wpływów i nie jest dostępna dla prymitywnych ludzi ani nie ma gorącego temperamentu. Wynika to ze specjalnych zwrotów mowy, na których zbudowana jest insynuacyjna wypowiedź, z wieloma znaczeniami i podwójnymi komunikatami, gra intonacji i wyrazu twarzy są równie ważne. Nie ma miejsca na bezpośredniość i otwartość, a także nie ma bezpośredniego oszczerstwa i czernienia, ale jednocześnie niszcząca siła dla reputacji kogoś innego jest dość duża. Niedostępność insynuacji dla porywczych, łatwo dotkniętych ludźmi polega na tym, że potrzeba czasu, zarówno na przygotowanie żyznego gruntu, poczekać na szczególny moment, jak i na cierpliwość, by czekać i uzyskać rezultaty.

Dosłownie insynuacja tłumaczona jest jako niewdzięczność, bez użycia jakichkolwiek pozytywnych znaczeń tego pojęcia. Uwodzicielsko w świadomości odpowiednich odbiorców umieszcza się niezbędną myśl i osąd, a jeśli nie zostanie to zauważone natychmiast, wielu po kilku dniach zaczyna uważać osadzone idee za własne.

Takie metody sugestii są często stosowane w różnych konkursach, zwłaszcza o charakterze politycznym. W takich wydarzeniach niedopuszczalne jest bezpośrednie obwinianie lub obrażanie przeciwnika w celu zachowania własnej pobożnej twarzy, ale jednocześnie, dzięki insynuacjom, można wskazać publiczności jego braki. Korzystając z takich manipulacji, jest świetna okazja nie tylko do zaprezentowania konkurentowi w negatywnym świetle i zepsucia jego reputacji, ale także do opóźnienia niektórych korzystnych postaw na własny koszt.

Ale oprócz negatywnego wpływu na reputację lub cechy projektu, insynuacje mogą być wykorzystywane jako część nieudanego flirtu lub mają wyraźny intymny wydźwięk i skłonność do intymności. Zwroty, które można interpretować na dwa sposoby, odnoszą się właśnie do tej metody komunikacji. W tym przypadku autor oświadczenia, usprawiedliwiając się, zawsze może wybrać nieszkodliwą i formalną stronę, podczas gdy kontekst intymnej aluzji lub zniewagi będzie całkiem oczywisty i jasny dla reszty.

Insynuator jest zawsze czysty, zapewnia opcje interpretacji ich wypowiedzi i działań po taktownej stronie, więc nie ma możliwości wzywania szczerej rozmowy i wyjaśnienia związku. Jednak wszyscy rozumieją, co się dzieje, i całkowicie dopuszczalne jest bezpośrednie komentarze lub zatrzymanie tego zachowania za pomocą innych dostępnych środków.

Przykłady wykorzystania terminu insynuacje

To, co jest insynuacją, staje się najbardziej zrozumiałymi przykładami, w tym wypowiedziami, zdobionymi grzecznym, etycznym i przyjaznym tonem, ale sugerującymi lub mającymi podtekst obelgi, prowokacje, wyśmiewanie lub poniżanie osoby. Tak więc jeden przyjaciel może powiedzieć innemu: „Widzę, że twoja dziewczyna szybko znajduje wspólny język z facetami, tylko zawodowiec”. Takie stwierdzenie, w formie komplementu i pochwały, w rzeczywistości wskazuje na niewierność dziewczyny, a także obraża jej honor. W tym zdaniu nie ma żadnych faktów, bezpośrednich instrukcji i obelg, ale jednocześnie może to spowodować znaczną nieufność między partnerami. Jeśli facet nie potraktuje takich manipulacji poważnie, takie wyrażenia mogą służyć jako powód do wyjaśnienia związku.

Wiele insynuacji opiera się na zmianie semantycznego znaczenia tego słowa na przeciwne. W dialogu można to zrobić za pomocą gestów cytujących w cudzysłowie lub w grze intonacyjnej. Na przykład, wyrażenia „twój chłopak jest najbardziej wierny”, „tu przychodzi nasza królowa piękności”, „jesteś taka mądra” i podobne bardzo łatwo przechodzą od pochwały i podziwu do stwierdzeń, które niszczą poczucie własnej wartości tylko dzięki akcentom, które zmieniają znaczenie tego słowa.

Jeśli chodzi o przykłady zseksualizowanych insynuacji, może to być zdanie kolegi: „Chciałbym jeździć po pracy”. Zwykle towarzyszy temu jednoznaczny uśmiech i zmniejszenie dystansu fizycznego, ale próbując oskarżyć osobę o molestowanie, skupi się na leczeniu dogodnym dla niego. Nikt nie pamięta o gestach, mimice i intonacji, nawet jeśli byli świadkowie, ale ten, który zezwalał na takie wypowiedzi, mógł z łatwością nazywać cię podstępną osobą, przedstawiając się w szlachetnym świetle osoby, która zaoferowała przejażdżkę kobiecie w nocy.

Niemal bezpośrednią opcją, ale wciąż przypisywaną innuendom, jest rozpoczęcie mowy od zaprzeczenia, a następnie wymienienie niezbędnych faktów („jesteś osobą, która nigdy się nie spóźnia, możesz sprawdzić godzinę i ustawić alarm” lub „ten facet zdecydowanie nie odebrał dokumentów w tym czasie był sam w biurze, naprawiały go tylko kamery i wtedy zniknęły pliki, ale ich nie zabrał ”). Ludzka psychika jest zaprojektowana w taki sposób, że nie dostrzega zaprzeczających cząstek, zwłaszcza jeśli intonacyjnie nadaje im sarkastyczny dźwięk. Tak więc, mówiąc przeciwnie, insynuator umieszcza niezbędne informacje w głowach.

W polityce stosowane są bardziej subtelne techniki, w których przeciwnicy mogą się wzajemnie chwalić. Zwykle wygląda to na pochwałę dla projektu zatwierdzonego przez konkurenta, opis jego korzyści i znaczenia dla ludzi. Następnie opisano własny program dalszych działań, mający na celu rozwiązanie trudności spowodowanych przez nowe przyjęte prawo.

Możliwości insynuacji mogą być różne, wyróżniają się bezpośredniością, zasięgiem i szerokością działania, a także wiekiem insynuatorów (nawet w dzieciństwie, podobny mechanizm oddziaływania jest już dostępny). Nie ma sensu analizować każdego zdania i przykładów na różnych poziomach (od konsjerża po prezydenta), najważniejsze jest złapanie jednego wspólnego dowodu na to, że jest to sugestia bez bezpośredniego oskarżenia, zwykle mająca kilka semantycznych implikacji, tak by insynuator mógł w każdym przypadku uzasadnić.

Obejrzyj film: INSYNUACJA - RUTYNOWA ŚMIERĆ LIVE (Listopad 2019).

Загрузка...