Psychologia i psychiatria

Jak zostać liderem

Marząc o realizacji własnych pomysłów i projektów, ludzie badają biografie innych ludzi, patrzą na innych i niezależnie próbują zrozumieć, jak inni stają się liderami. Początkowo musisz zrozumieć definicję tej koncepcji, wyróżnić główne cechy, a także podkreślić obszar i grupę osób, wśród których manifestacja tej funkcji jest konieczna. Zdolności przywódcze nie zawsze są wymagane, czasami bardziej logiczne i bardziej ekonomiczne jest zajmowanie pozycji wykonawczej pod względem zainwestowanej energii. Możliwość rozpowszechniania i różnicowania przejawów ich natury jest również jedną z cech przywództwa.

Wskazówki, jak zostać liderem, można wypełnić różnymi niuansami, ale jednocześnie istnieją podstawowe punkty, które należy rozwinąć. Początkowo konieczne jest nauczenie się wyznaczania celów, określania ich wiarygodności, adekwatności i potrzeby osiągnięcia.

Ucząc się, jak zostać liderami, można zauważyć jeden wspólny trend - przyjęcie odpowiedzialności i wdrożenie wyboru. Osoba odpowiedzialna za własny los staje się dla wielu wsparciem i przewodnikiem w ruchu osobistym. W rzeczywistości ten, kto jest w stanie podejmować decyzje, w końcu zaczyna brać je dla innych ludzi w różnych sytuacjach kryzysowych lub niezrozumiałych. Ponadto ci, którzy nie mają wystarczającego poziomu determinacji lub wątpliwości, boją się zrobić ostatni krok, taki przykład obok może działać jako rodzaj ubezpieczenia przed błędem.

Lider nie podejmie decyzji dotyczących ważnych chwil dla niego, ale nawet w każdej małej manifestacji będzie próbował dokonać osobistego indywidualnego wyboru. Odpowiedzialność za konsekwencje takich decyzji ponosi samodzielnie. Są to cudowne uczucia w przypadku sukcesu lub raczej trudne doświadczenia w sytuacji porażki, ponieważ nie można nikogo winić, ale konieczne jest usiąść i zdemontować pominięcia, opracować nowy plan lub odmówić wdrożenia.

Kto jest liderem

Lider jest tym, który nieustannie zbliża się do celu i prowadzi innych, dlatego celowość jest nie tylko ważna, ale także zdolność do rozróżniania fałszywych wartości i prawdziwych wartości. Rozwój przywództwa pomaga zmaksymalizować inicjatywę i planowanie na przyszłość. Takie podejście powinno być stosowane nie tylko w odniesieniu do globalnych projektów zaprojektowanych na dziesięciolecia, ale nawet do wieczornych rozrywek i weekendów. Zaczynając myśleć o szczegółach, osoba rozwija umiejętność znajdowania unikalnych rozwiązań tam, gdzie tego nie robi, a planowanie pomaga rozwiązać większość zadań w podróży. Ważną umiejętnością przywództwa jest rozdzielanie zadań pomiędzy wszystkich uczestników procesu, biorąc pod uwagę zdolności, zainteresowania każdego i potrzeby wspólnej sprawy.

Liderem jest osoba, która jest w stanie przewodzić grupie osób nie na poziomie formalnym danego stanowiska, ale osoba, która posiadając wysoki autorytet i uznany poziom zaufania, może wpływać na działania i wybory ludzi, nawet bez formalnego autorytetu.

Lider jest możliwy wyłącznie w grupie społecznej, o wspólnych zainteresowaniach i celach, aby osiągnąć lub utrzymać pracę wszystkich członków zespołu. W czasach zmian, niepewności lub konieczności podejmowania fatalnych decyzji wszyscy członkowie tej grupy mogą przenieść losy dalszego przebiegu procesu na przywódcę. Jest to porównywalne z liderem stada, którego wszyscy będą posłuszni, a jego opinia będzie decydująca, pomimo wstępnej oceny większości.

W mniejszym stopniu pojęcie to jest używane do oznaczenia osiągnięć osoby. Dotyczy to przywództwa w osiągnięciach sportowych, szybkości badań naukowych lub osiągnięcia statusu finansowego. Istnieje również wiele poziomów przywództwa, od planetarnych i stanowych do interpersonalnych. Nawet w systemie relacji dwuosobowych można dostrzec, kto podejmuje wszystkie ważne decyzje i może wpływać na opinię partnera.

Ale zewnętrzna strona wpływu na innych pozostaje kusząca dla wielu, dopóki nie okaże się, że wciąż istnieje aspekt wewnętrzny, potrzeba osobistego korespondowania z tytułem przywódcy. Zanim nauczysz się kontrolować i kierować innymi ludźmi, podejmować decyzje dotyczące ich życia, musisz radzić sobie z własnymi.

Przywódca posiada żelazną samodyscyplinę i wytrzymałość, jest w stanie znaleźć motywację do dalszego rozwoju, wyznaczyć rzeczywiste cele i opracować system do ich osiągnięcia. Tylko mając doskonałą umiejętność skutecznego budowania życia, osoba zyskuje zdolność wpływania na innych. Mówiąc dokładniej, przychodzi automatycznie, ponieważ ludzie pójdą za dobrym nastrojem, radą, pomocą, przykładem lub konstruktywną krytyką.

Cechy przywódcze nie są zdeterminowane przez genetykę, a rozwój takiej zdolności nie będzie wspomagany przez czytanie kilku książek i artykułów, a nawet przekazywanie odpowiednich szkoleń. Tylko ciągłe stosowanie zaleceń zebranych lub otrzymanych od kogoś może pomóc w rozwijaniu tej cechy. Niektórzy mieli szczęście i początkowo ich wychowanie miało na celu identyfikację unikalnych zdolności jednostki i rozwijanie tych cech w sprzyjającej atmosferze, która tworzy odpowiednie poczucie własnej wartości i pewność siebie. Ci, którzy wychowywali się na sztucznych wartościach, nie biorąc pod uwagę ich indywidualności, byli w każdy możliwy sposób zakazani pokazywania aktywności, inicjatyw i niedoceniania poczucia własnej wartości, będą trudniejsze. Liderem jest ten, kto tworzy się własnymi rękami, działaniami i aspiracjami, wyborami i osądami w każdej chwili, bez zatrzymywania się.

Przywódca weźmie całą odpowiedzialność zamiast obwiniać innych. Taka osoba rozumie swój wpływ na wydarzenia obecnej i odległej przyszłości, nie tylko własnych, ale wszystkich zaangażowanych, i bierze odpowiedzialność za konsekwencje, nie ukrywając się za innymi. Potrafi podjąć ważną decyzję. Na podstawie korzyści i analizy logicznej, a nie chęci uzyskania pożądanego zatwierdzenia. Dlatego wiele decyzji podejmowanych przez lidera może być nieprzyjemne dla innych, ale wraz z nim zostaną wdrożone. Ponieważ argumenty dotyczące ich wyborów, jak również ugruntowana reputacja, będą świadczyć o tymczasowych niedogodnościach w imię dalszego postępu.

Zdolność do przewodzenia przywódcy nie wynika z manipulacji lub szantażu, ale z powodu jego własnej charyzmy, wystąpień publicznych, umiejętności przedstawiania faktów i analizy sytuacji. Ten, kto lubi społeczeństwo, otrzymuje więcej wsparcia i pomocy, towarzyszy i zwolenników niż ten, który próbuje szukać innych dźwigni nacisku.

Odpowiedzialność, przejawiająca się świadomą akceptacją wszystkich konsekwencji, rozciąga się nie tylko na własne życie. Zdając sobie sprawę z siły swojego wpływu na pewną grupę ludzi, przywódca zawsze stawia interesy społeczeństwa ponad swoim osobistym, robiąc wszystko, aby poprawić życie innych.

Cechy przywódcze

Cechy przywódcze mogą być różne dla wojska i nauczyciela, dla rodziny w rządzie, dla osiągnięć sportowych i dla znalezienia wspólnych punktów między ludźmi. Jednak pomimo wszystkich specyfiki różnych dziedzin, w trakcie wielu prowadzonych badań ujawniono główne cechy przywódcy dowolnego poziomu.

Stabilność, stałość i stanowczość charakteru są na pierwszym miejscu wśród przejawów przywództwa. Ponieważ to natura pozwala ci kontynuować walkę i nie zgadzać się na kompromisowe rozwiązania, które są wygodne dla innych, ale dla nich szkodliwe. Trwałość wyboru wpływa bezpośrednio na reputację. Ten, kto popiera różne idee, nie wzbudza zaufania u zwolenników, jak również tych, którzy są w stanie zdradzić interesy grupy pod presją strachu lub innych emocji.

Oddanie sprawie, wybranej ścieżce, twojej grupie społecznej zainspiruje ludzi na przykład, a także to, co daje pewność siebie. Lider jest zobowiązany do zapewnienia ludziom poczucia niezawodności i stabilności, co jest możliwe tylko dzięki przejawowi ich własnej lojalności i stabilności ich przekonań w przypadku jakichkolwiek zmian zdarzeń zewnętrznych.

Ludzie przylegają do tych, którzy wywołują współczucie, dlatego wysoki poziom charyzmy, zdolność każdej osoby do dostrzeżenia potencjału i przyjemnych cech jest kluczem do dobrej postawy.

Pozytywna osoba, która kocha ludzi, jest otwarta na randki i kontakty towarzyskie, która jest w stanie kibicować i wskazywać mocne strony - tę, która jest potrzebna większości.

Aby utrzymać siłę ducha i wspaniałą postawę, aby przywrócić wiarę i siłę, a następnie, gdy ręce są obniżone - jest to jedna z ważnych funkcji przywódcy. Kiedy taka osoba prosi o wiele wysiłku i cierpi nieprzyjemne czasy, zostanie wysłuchana i poparta, a z innym charakterem, takie żądania mogą prowadzić do buntu.

Ale umiejętność komunikowania się obejmuje nie tylko pozytywne i zdolność do zachęcania. Jakość przywództwa to zdolność do przekazywania informacji o dowolnej treści osobie o dowolnym poziomie rozwoju, w celu ustanowienia udanej komunikacji między dwiema walczącymi stronami, w celu przekazania ich wiedzy. Wymaga to delikatnego odczucia innych, zrozumienia podstaw psychologii i dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych.

Ponadto ciągłe doskonalenie ich wiedzy jest niezbędne do dalszego przekazywania ich innym w przystępnej formie. Ponieważ lider nie tyle wskazuje, co robić, ile otwiera nowe sposoby i możliwości, określając najbardziej optymalne sposoby promocji. Kompetencja jest niezbędna nie tylko w prowadzeniu, ale także w obszarach sąsiednich. Tak więc trener drużyny sportowej, będąc liderem, musi brać pod uwagę nie tylko sprzęt sportowy. Ale psychologia każdego uczestnika, specyfika interakcji w zespole, a także specyfika diety.

Szczera hojność jest stałym towarzyszem przywódcy, a manifestacja tej jakości nie jest planowana i nie zależy od osiągnięć ludzi, co odróżnia ją od manipulacji. Ponadto hojność dotyczy wszystkiego, co ma osoba. Jest zawsze gotowy do dzielenia się wiedzą lub radą, aby pomóc finansowo lub moralnie. Lider inwestuje nie tylko w zasoby materialne, na przykład organizując kolacje lub stale traktując karmelki. W większym stopniu osoba taka dzieli się swoim czasem i siłą umysłową, starając się nie tylko nakarmić osobę, ale także pomóc mu znaleźć pracę, a nie przekupić sędziów, aby wygrali, ale zbudować program treningowy dla niezależnego zwycięstwa. Jest to zwykle trudniejsza ścieżka, ale zawsze wyróżnia się rozwojem, a nie formalnym spełnianiem pragnień.

Aktywność i inicjatywa są ważnymi cechami lidera. Ciągle jest to możliwość rozwijania i wdrażania planów lub wymyślania nowych pomysłów. Kwestia motywacji zewnętrznej nie ma znaczenia dla takich osób. Cecha inicjatywy całkowicie zapewnia wewnętrzną motywację do osiągnięcia. I osoba, która była w stanie zmotywować się do dalszej motywacji do odpoczynku. Ponadto, bez ubiegania się o te negatywne metody wpływu, gdy osoba jest zmuszona do wykonania zamówienia. Taka motywacja jest rozwijana w oparciu o głębokie poświęcenie, zanurzenie w procesie, namiętne przyjęcie idei. Sam przywódca zawsze wewnętrznie pali się tam, gdzie szuka, a ten ogień jest w stanie zapalić aktywność u innych, sprawić, że ludzie staną w pobliżu.

Ale taki entuzjazm wśród liderów zawsze współistnieje z ważną umiejętnością krytycznej oceny sytuacji i radzenia sobie z problemami, obliczania ryzyka. Ten, kto fanatycznie pogłębia ideę, jest w snach i nie zakłada trudności, nie stanie się liderem. Tylko zrozumienie, że każda czynność spowoduje trudności, problemy i możliwe porażki, może przejść dalej. Zdolność do rozwiązywania i zapobiegania problemom jest ważną cechą, która rozwija się z doświadczenia życiowego, umiejętności analizowania, utrzymywania charakteru i odpowiedzialności.

Odpowiedzialność - jest to cecha, która nie ujawnia się natychmiast osobom, które ją otaczają, ale jest rdzeniem. W pierwszym przypadku, gdy ten, któremu powierzono wybór i władze odmawiają przyjęcia wyników swojej decyzji, powołując się na okoliczności lub obwiniając innych, ludzie odwrócą się i będzie mniej zwolenników. Zazwyczaj po kilku takich incydentach nikt nie jest w pobliżu.

Psychologia przywództwa

Psychologia lidera jest zdeterminowana przez cechy osobowości, które manifestują się na poziomie behawioralnym, wartościowym i znaczeniowym. W zachowaniu takiej osoby można wyróżnić niewerbalne znaki mimiki i postawy, a także gesty. Będą to sygnały pewności siebie i otwartości, dążenia do przodu i dostrojenia się do kontaktu. Ponieważ przywódcy mają nieco inny sposób myślenia niż większość ludzi, odzwierciedla to ich chód i styl komunikacji. Wśród cech charakterystycznych zachowania stoi otwarty, pewny siebie wygląd, podwyższony poziom podbródka, gładka postawa.

Przywódcy są przyzwyczajeni do zajmowania centralnego miejsca wśród publiczności lub najważniejszego miejsca przy stole, co zdarza się raczej nieświadomie, ale mimo to otaczający go ludzie prawie nigdy nie próbują zmienić tego stanu rzeczy.

Psychologia przywódcy ma kreatywne skupienie i różnorodną manifestację samych siebie. Tacy ludzie nieustannie dążą do kreatywności na wszystkich poziomach - od międzypaństwowych sojuszy po koronkowe serwetki. Chęć ulepszenia tego świata, znalezienia nowych, bardziej odpowiednich sposobów pracy, pięknych lokalizacji i ekonomicznych wynalazków - wszystko zależy od kierunku osoby, ale zawsze będzie kreatywnym poszukiwaniem kreatywnych wskazówek. To właśnie ta tendencja sprawia, że ​​szukają nowych metod zastosowania zamiast krytyki. W zasadzie krytyka jest praktycznie nieobecna u przywódców, zastępuje ją pragnienie znalezienia przysługi. Jest to kolejny powód, dla którego prawdziwi przywódcy są stale otoczeni przez ludzi, ponieważ wśród zwykłych ludzi jest wiele krytycznych i poniżających sądów, podczas gdy praktycznie nie ma wsparcia.

Specyfika postrzegania świata przez przywódców jest taka, że ​​są oni ciągle poza okolicznościami, nawet z całym sercem bolącym z powodu tego pomysłu. Myślą o kilku krokach do przodu i nie zanurzają się w sytuacji chwili obecnej, co czyni je stabilnymi emocjonalnie. Podczas gdy większość ludzi wpadnie w panikę z powodu niepowodzenia tego, co wydarzyło się wczoraj, przywódca może się uśmiechnąć cicho, ponieważ odkrył już, jakie korzyści można z tego wyciągnąć po sześciu miesiącach. Nieprzywiązanie pomaga oddzielić najważniejszych od nieletnich, kontrolować przebieg ruchu oraz w czasie zmieniać plany i ewentualnie cele.

Lider nie pracuje sam lub tylko w celu osiągnięcia własnych interesów. Nabożeństwo do własnych ludzi sprawia, że ​​poszukuje się sposobów optymalnych dla większości, w niektórych momentach możliwe są nawet ofiary i inwestycje osobiste. Globalny charakter myślenia ujawnia prawdę, że jeśli ludzie wokół ciebie są szczęśliwi, ten, kto pomógł im osiągnąć ten stan, wróci z wdzięcznością. Inwestując w innych, lider ostatecznie zyskuje więcej, niż gdyby chciał wypełnić tylko swoje własne potrzeby. Ale troska o innych nie ma motywów najemników - jest to przejaw pewnego rodzaju równego prawa interakcji i wymiany energii z przestrzenią.

Jak zostać liderem w zespole

Liderzy to ci, którzy mają wysoki poziom inteligencji i szerokie perspektywy, więc możesz stać się nie tylko przykładem, ale także być w stanie inspirować i wyjaśniać swoje pomysły każdemu. Konieczny jest również rozwój ciągłego optymizmu, ponieważ wiodąca rola implikuje trudną i długą drogę, z sporadycznymi niepowodzeniami i prawdopodobnie przy braku przerw. Niemożliwe jest wyjście ze wszystkiego na pół, a potem, gdy wrócisz, ci, którzy poszli wcześniej, nie chcą już wspierać, z obawy przed kolejnym zatrzymaniem. Nie oznacza to ciągłego robienia tego, co robiłeś wcześniej - więc nie osiągniesz zmiany w sytuacji. Ale warto być w ruchu, szukając nowych możliwości, sposobów, rozwiązań, a zwłaszcza gdy wszyscy się poddali lub nastąpiła kolejna porażka.

Rady psychologów, jak zostać liderem w zespole, odzwierciedlają bardziej praktyczny kierunek rozwoju wymienionych cech osobistych przywódcy. W ciągu jednego dnia nie można objąć pozycji lidera, wymaga to regularnych przejawów umiejętności, z których pierwszym jest rozwój funkcji komunikacyjnej. Komunikacja oznacza możliwość wyjaśnienia innym swojej pozycji, zainspirowania ludzi swoimi pomysłami. Im lepsze umiejętności komunikacyjne zostaną zbudowane, tym łatwiej będzie osobie zmotywować innych do współpracy, a także uprościć proces rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Rozwijaj komunikację z ludźmi na różnych poziomach, ucz się komunikować z przedstawicielami wszystkich zawodów i grup wiekowych. Im więcej praktyki w interakcji, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia podejścia do wszystkich.

Musisz stale angażować się w samowiedzę, aby przewidywać swoje reakcje, być w stanie oprzeć się manipulacjom i zidentyfikować własne wartości. Ponadto osoba, która dobrze się rozumie, jest w stanie lepiej zrozumieć innych, co pomoże w indywidualnej motywacji i stworzeniu udanego zespołu. Успех складывается ведь не из отбора незнакомых кандидатов с лучшими рекомендательными письмами, а из правильного распределения людей, с учетом их способностей и интересов. Зная ценности каждого можно составлять успешные тандемы, а разбираясь в особенностях способов решения проблем, людей можно ставить на соответствующие должности.

Zachęcaj innych do postępu, nie chodź na pochwałę - to inspiruje ludzi, ale dla tego, który dał im inspirację, wielu zrobi prawie wszystko. Możesz pochwalić przedstawione pomysły, a także nastrój. Osoba, która przyniosła kawę do całego biura, czasami zasługuje na więcej pochwał niż księgowy, który zdał raport na czas. Unikaj manipulacyjnej funkcji pochwały, aby stworzyć konkurencję - zadanie lidera, aby w jak największym stopniu wyeliminować takie manifestacje i zapewnić przyjazną atmosferę wzajemnej pomocy.

Pomagaj innym, ucz się, dziel się doświadczeniami, dziel się sekretami, ale nie rób tego w miejsce innych. Kiedy doradzasz, pokaż, że wierzysz w osobę, a kiedy to robisz, to poniża. Wielu z tych, których nauczyłeś później, może delegować część swojej działalności jako opcję zachęcającą i zapewniającą zaufanie. Po prostu nie rezygnuj z ciężkiej pracy, ale zawsze myśl o rozwoju osoby io tym, jak ten rodzaj aktywności pomoże mu „pompować” własne umiejętności i osiągnąć sukces.

Nieustannie pracuj nad własnym rozwojem, a główna część powinna być zajęta tym, czym jest zainteresowany zespół. Wkrótce pojawią się ci, którzy wiedzą więcej, mogą lepiej i zaczną ich słuchać. Ale poza profesjonalną linią rozwijaj się osobiście, co sprawi, że będziesz ciekawym i wszechstronnie rozwiniętym rozmówcą. Pozostań zawsze w zespole i zwróć uwagę na osoby w pobliżu. Jeśli nie jesteś śpiącym projektantem, możesz pozwolić sobie na powrót do domu, a pracownik, który ma dziecko, które ma owoce do przedstawienia owoców, może przystąpić do egzaminu u zewnętrznego studenta. To relacja międzyludzka sprawia, że ​​cieszycie się innymi.

Pracuj nad stabilnością emocjonalną, ponieważ to ona jest potrzebna koordynatorowi. Osoba poddana wybuchom emocjonalnym nie jest w stanie kontrolować ogólnego ruchu, a nawet swojego życia. Utrzymanie spokoju pomaga w zaufaniu do wybranego kursu, metod osiągnięć, jak również ludzi wokół nich. Zaufanie pozwala odmówić, co zazwyczaj powoduje trudności dla większości ludzi i prowadzi do nieopłacalnych kompromisów i pustych obietnic.

Obejrzyj film: Jak zostać LIDEREM Zaczynaj od dlaczego Simon Sinek (Sierpień 2019).