Psychologia i psychiatria

Czym jest miłość

Przez cały okres ludzkiej egzystencji pojęcie miłości rozumiano jako zbyt wiele różnych określeń. Każda osoba postrzega ją na swój sposób. Jaka jest choroba, emocje, uczucie, stan, intymna atrakcja? Często jednak mówią o miłości, gdy opisują relacje między przedstawicielami męskiej części populacji i dziewcząt. To uczucie nie może być uważane za coś jednostronnego i standardowego. Miłość nie jest zwykłym uczuciem lub doświadczeniem, jest sposobem bycia jednostkami z pewnym światopoglądem, wartościami i obecnością zestawu cech tkwiących w miłości jednostki. Miłość opisuje nie tyle słowa, co działania, zachowanie jednostki, jej działania i doświadczenia.

Czym jest miłość między mężczyzną a kobietą

Miłość, miłość, pasja miłosna lub nawyk miłości, konsumpcja lub dawanie miłości, są odmianami miłości między różnymi płciami. Aby ustanowić stan, który ma wielki wpływ na rozwój miłości, wystarczy określić fundament, na którym zbudowane jest to uczucie. Najprawdopodobniej będzie to stereotyp społeczny, atrakcja fizjologiczna, stan duszy ludzkiej, coś na czele zachowania: umysł lub uczucia. Natura i rodzaj miłości zależy od postawy podmiotu wobec ludzi lub życia, jego postrzegania siebie w społeczeństwie. To jest odbicie wewnętrznego świata jednostki.

Miłość jest takim sprzecznym uczuciem, które jest ścigane lub z którego ucieka, jest bardzo cenione lub lekceważone. Z niego unosi się lub niszczy osobę psychicznie i na poziomie zdrowia fizycznego. O stereotypach miłości międzypłciowej krzyczą wszędzie, niezależnie od tego, czy są to telewizja, radio, książki, billboardy. Jest to określona gra społeczna, w której każdy prowadzi własne polowanie, a mając swoją ofiarę, tworzy pomyślne sojusze. Czy to prawda w prawdzie? Początkowo osoba jest zainteresowana tym, jak zwrócić uwagę swojej połowy, zrozumieć siebie, kochać go lub używać go. W przyszłości niektórzy szukają sposobów na rozwinięcie uczuć, inni na ich manifestację, a inni na to, jak zachować uczucie miłości. Niektóre osoby naprawdę szukają okazji, aby uciec od tego uczucia, wygasając wszelkie jego przejawy. Jeśli wszystko nie jest płynne, a kobieta i jej kochanek znikają, powstaje trudne zadanie - jak przestać dręczyć i dręczyć drugiego, jak przestać kochać lub rozstać się.

Możesz mówić o miłości wystarczająco długo, w różnych kierunkach. Po pierwsze, jest troskliwa, bezinteresowna, przynosząc tylko satysfakcję w życiu obu osób. Jest to przeciwwaga dla cierpienia jednostki. Każdy, kogo spotkał, choć raz, kiedyś marzył o połączeniu swojego życia z osobą zdolną do zmiany swojego istnienia, dodając do niego farby emocji i tworząc harmonię. Jednocześnie ludzie mają tendencję do zmniejszania tak wzniosłego uczucia do intymnej atrakcji. Tak, oczywiście, tradycyjną podstawą miłości jest pociąg seksualny. Ponieważ zostało to udowodnione przez neuronaukowców po przestudiowaniu aktywności mózgu zakochanych ludzi, pożądanie seksualne jest celową motywacją dopaminergiczną, która promuje tworzenie sparowanych wiązań. Po pierwsze, jako podstawowy czynnik, pożądanie seksualne działa w okresie dojrzewania, kiedy wartości i odpowiednie perspektywy osobiste nie są w pełni rozwinięte. Wiek dojrzały charakteryzuje się bardziej subtelnym przejawem intymnych intencji. Podmiot popełnia błąd, gdy dostrzega ulotną atrakcję lub podniecenie dla źródła miłości.

Dla osoby dorosłej moralnie miłość nie jest codziennym uczuciem, ale sposobem życia z pewnymi priorytetami, takimi jak odpowiedzialność, szacunek, uwaga, wzajemne zrozumienie.

Biorąc pod uwagę to uczucie w paradygmacie psychologii, nie można go zdefiniować w ramach jasnego opisu działań lub stanu jednostki. Przejaw miłości jest bezpośrednio związany z ludzką percepcją. Istnieje zatem kilka stanowisk postrzegania tego uczucia dla jednostki:

• Pozycja zerowa - „po prostu” miłość. Jest to manifestacja fizjologiczna dla partnera: dramatycznie toczy się na jednostce, po prostu znika, niezależnie od woli podmiotu. Wzorzec społeczny osadzony w świadomości jednostki. Szybka i lekkomyślna formacja uczuć, która często kończy się frustracją osobowości. Ktoś z pary pozwala sobie odgrywać rolę kochanka, rozgrywając „standardowe” behawioralne normy miłości, często narzucone przez społeczeństwo.

• Pierwszą pozycją jest miłość i „ja”. Działa jako pozycja życiowa jednostki, aby uzyskać więcej, nawet bardziej bezpośrednio niż dać kochance. Jeden z poddanych miłości mieszka kosztem potrzeb, potrzeb osoby i interesów kochanka (miłość-pragnienie). Czasami objawia się jako „dawanie miłości”: istnieje zainteresowanie dawaniem czegoś, podczas gdy prezent powinien być celowy z punktu widzenia osoby, która tego chce.

• Druga pozycja - miłość i „ty”. Pozycja w życiu, gdy początkowo uwzględniane są zainteresowania i potrzeby bliskiej osoby. Pojawia się w postaci „wrażliwości na miłość” lub „miłości-opieki”. W tym procesie jednostka jako osoba rozpuszcza się w ukochanej, żyje z myślą o zapewnieniu maksymalnej przyjemności dla wybranego. Czasami przeradza się w irytującą opiekę nad przedmiotem miłości.

• Trzecia pozycja to miłość i „my”. Bardziej lojalna i bogata pozycja życiowa. Pozdrawia kochające jednostki jako pary, ile każda jednostka jest gotowa na zmiany, jaki wkład wnoszą w związek. Ludzie, jako związek dwóch osób, postrzegają siebie jako jedną rzecz, gotową do zrozumienia i tworzenia miłości.

• Czwarta pozycja to miłość i „życie”. Przy takim światopoglądzie istnieją koncepcje przyszłości, przeszłości i teraźniejszości. Rozważane są koncepcje istnienia świata wokół pary i ludzi. Podmioty miłości starają się zobaczyć, jak zdolne są rozwijać swoje uczucia, aby w przyszłości, przez lata, mogły się uratować i dać coś nie tylko sobie, ale światu, dzięki temu uczuciu.

• Piąta pozycja - „anioł”. Witalna pozycja jednostki, pozwalająca mu stać się źródłem miłości, jej manifestacji. Oznacza mądrą kontrolę zachowania, odpowiednie zaangażowanie w formie opieki. Jednostka przynosi przyjemność i radość w opiece nad kochającą osobą. Z taką pozycją w zachowaniu jednostki jest często najbardziej samozrealizowaną osobą. Ma wszystko, czego potrzebuje dla siebie, teraz troszczy się tylko o to, co jest gotów ofiarować swojej ukochanej.

Wartość miłości w życiu człowieka

Odkąd społeczeństwo próbuje rozwiązać problem: czy w życiu trzeba mieć poczucie miłości. Nic nie zabrania po prostu żyć bez odrywania myśli od pracy, relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu do nadmiernie emocjonalnego uczucia miłości. Często jednostka dochodzi do wniosku, że podobno łatwiej jest żyć bez miłości, dlaczego w ogóle jest potrzebna. Wszystko na świecie nie jest tworzone bez celu, istnieje pewna harmonia w istnieniu człowieka. Bez tego uczucia istnienie ludzkie jest skazane na zrujnowanie.

Osąd, że to uczucie nie jest potrzebne jednostce, powstaje na podstawie nieodwzajemnionych uczuć, często objawiających się w niespokojnym młodym wieku. Ale nieodwzajemnione uczucia nie są miłością. Miłość to uczucie uczucia, odpowiedzialność za partnera, wzajemne zrozumienie i wsparcie, gdy wszystko jest zrobione i stworzone razem i na zasadzie wzajemności. Psychologia osobowości określa czynnik miłości w życiu człowieka jako fundamentalny, chociaż ma różne wariacje i przemiany, to uczucie zajmuje istotne miejsce w istnieniu osobowości. Psychologowie opisują mężczyzn i dziewczęta jako osoby o różnych strukturach mentalnych, jak dwa różne bieguny. To uczucie miłości pozwala im zjednoczyć się i stworzyć nowy początek, aby kontynuować swoją rasę.

Miłość jest dla wielu bodźcem do tworzenia baśni, wierszy, legend i przypowieści. Został odciśnięty jako wieczny obraz w obrazach, rzeźbach i architekturze tworzonych przez utalentowanych ludzi. Jest to impuls do tworzenia, rozwoju i tworzenia harmonii. Ale po zaskoczeniu jednostki, czasami to uczucie prowadzi do katastrofalnych konsekwencji. Jedna ze starożytnych przypowieści mówi, że mędrzec, który starał się pomóc chłopcu w zrozumieniu prawdy „co to jest miłość”, nie mógł sam dać jasnej odpowiedzi. Najważniejsze, co zostało powiedziane w jego przemówieniu, jest to, że uczucie czasu wymaga czasu na przetestowanie go pod kątem szczerości i siły.

Miłość jest zakochana: kiedy nie wyobrażasz sobie swojego istnienia bez partnera, nikt oprócz „ukochanej” nie wydaje się lepszy. U ukochanej jednostka może widzieć tylko dobre cechy. Prawdziwa miłość jest standardem spokoju i równowagi, pozwala dostrzec złe i piękne cechy, pomaga je zrozumieć i zaakceptować taką, jaka jest.

Nie tylko poeci, psychologowie, filozofowie, ale także lekarze byli zaangażowani w opisywanie prawdziwych przejawów tego uczucia, a jego interpretacja pozostaje dziś trudna. Miłość może pojawiać się spontanicznie, jak kropla rosy, pojawiająca się w najmniejszym akcie. Z czasem wzajemne uczucia zamieniają się w ocean miłości, obejmujący nie tylko serca tych, którzy kochają, ale także otaczający ich świat. Poprzez pryzmat miłości człowiek jest w stanie zrozumieć i zrealizować wiele nowych rzeczy, stworzyć harmonię w swoim życiu, poznać siebie.

Powinienem najpierw wyznać miłość

„Ukryj się w norce” jest najpopularniejszą opcją wśród wielu, gdy pojawia się niewytłumaczalny stan, gdy osoba uświadamia sobie, że jest zakochana. To nie każdy mężczyzna, chłopiec, dziewczyna czy kobieta, która odnosi sukcesy, spieszy się, by się pierwszy przyznać. Głównym powodem, dla którego osoba boi się wyrazić swoje uczucia, jest uczucie paniki, gdy nie akceptują lub nie odrzucają. Strach przed uczuciami słuchania kpiny z tematu adoracji. Przyczyna tych obaw dotyczy głównie głębokiego dzieciństwa lub pełnych szacunku młodości. Jest to okres, w którym cechą charakterystyczną jednostki jest bardziej otwarcie wyrażać swoje uczucia, jednocześnie czyniąc ją wrażliwą. Gorzkie doświadczenie porażki w tym wieku przenosi się do życia dorosłego, skłaniając jednostkę do dokładniejszego kontrolowania swoich pragnień i emocji.

Ciekawym faktem psychologicznym jest to, że przedstawiciele różnych płci leżeli w kategorycznie odmiennym znaczeniu miłości. Kobiety przypisują znaczenie „Należę do ukochanej całkowicie”. Podczas gdy mężczyźni mają na myśli „Jestem odpowiedzialny za moją ukochaną odpowiedzialność”. Często skutkuje to pewną cechą, gdy kobiecie trudniej jest wyznać wybranemu: „Chcę cię”, a dla mężczyzny: „kocham cię”. Ze względu na takie cechy psychologiczne, dziewczęta mają tendencję do fantazjowania o supermocarstwach swoim ukochanym. Że powinien odgadnąć uczucia, które przejawiają się przez pryzmat wskazówek i zacząć działać samemu. Przedstawiciele płci męskiej w podpowiedziach takich kobiet stawiają zupełnie inną koncepcję, na przykład, że dziewczyna po prostu flirtuje, okazuje przyjazną opiekę lub chce się pochwalić swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Dziewczyna, w odpowiedzi na to, dostrzega bezczynność wybranego jako obojętność i niechęć do nawiązania kontaktu.

Dla większości osób wymowa wyrażenia „kocham cię” jest trudna, eksperci zalecają, aby zwrócić się do prostszych form fraz. Takie alternatywne wyrażenia to na przykład „Chcę być z tobą”, „lubię cię”, „miło jest być z tobą”. Na początku rozwoju uczuć wystarczy. Aby rozwinąć relacje lub skuteczniej przekazywać swoje uczucia, musisz jednocześnie używać słów i działań. Jednak prośby o znaczenie działań zawsze były dla mężczyzn zagadkowe, ponieważ istnieje pojęcie, które kobieta kocha uszami. Ale jest to kolejna sprawa, gdy piękne słowa są wzmacniane przez szczere działania, które pozwalają pomagać przedstawicielom uroczej części społeczeństwa w zrozumieniu powagi intencji partnera.

Wyznając swoją miłość, psycholodzy na początek radzą, abyś przygotował się na dwa rodzaje rozwoju wydarzeń. W końcu odpowiedź ukochana (kochanka) może być pozytywna i niezupełnie. Szanse osoby, która wybrała objawienie z wybraną osobą, wynoszą pięćdziesiąt pięćdziesiąt. Eksperci zalecają, abyś, jeśli zdecydujesz się przyznać, zdał sobie sprawę z możliwych wariantów niepowodzenia. Jeśli osoba nie słyszy żadnej wzajemnej odpowiedzi, łatwiej będzie wycofać się, a poziom frustracji będzie mniejszy. Każda osoba i wszyscy szukają dokładnie swojej połowy. Po znalezieniu go wśród milionów ludzi, nie można stracić szansy, w przeciwnym razie „druga” połowa odpowiedniej połowy nie zostanie znaleziona.

Społeczeństwo dziś przełamuje stereotypy. Silna połowa populacji - mężczyźni w tej chwili - złagodziła swój charakter, a dziewczęta doszły do ​​wniosku, że wszystko należy wziąć w ich kruche dłonie. Mężczyźni muszą tylko czekać, aż wszystko się wydarzy na własną rękę. Wyznaj, że twoja miłość jest konieczna! To będzie śmieszne lub nie tak zaplanowane przez całe moje życie. Każda manifestacja emocjonalna z punktu widzenia zdrowia psychicznego jednostki musi mieć konkluzję, jej wynik. Nie trzeba czekać z założonymi rękami, aby wydarzył się cud, trzeba to zrobić niezależnie.

Czy może być szczęście bez miłości

Pojęcie miłości traktowane jest jako coś ważnego dla istnienia jednostki w społeczeństwie. Z drugiej strony, istnieje wiele kontrowersji dotyczących życia bez tego uczucia. „Najważniejszą rzeczą w życiu jest miłość” - dźwięki z praktycznie wszystkich mediów w dowolnym kraju. Bez tego ważnego uczucia możesz żyć. Powstaje pytanie, jak będzie wyglądało takie życie? Podmiot bez miłości może istnieć jak wszyscy inni. Na pierwszy rzut oka jego życie nie różni się: idzie na spacer z przyjaciółmi, ogląda telewizję, idzie do pracy, je, śpi. Mając wszystkie ważne rzeczy, o których marzyłem od wczesnego dzieciństwa, wciąż odczuwam nienasycone uczucie samotności. Miłość - uczucie, które może zmienić życie, naciska na uczynki, przyczynia się do samodoskonalenia każdej osoby: ludzie uprawiają sport, troszczą się o ich wygląd, zwiększają poziom samokształcenia, wszystko, co przyciągnęłoby drugą połowę. Dlatego najważniejszą rzeczą w życiu jest miłość, zdolna do rządzenia światem i ludźmi.

Nie każda osoba jest w stanie kochać. Czasami bez spotkania ze sobą lub z powodu edukacji, osoba jest w stanie porzucić uczucie miłości, kompensując inne emocje. Dla ludzi, którzy nie spotkali się ze swoją połową, często tworzy się rodziny z ludźmi, którzy wykazują się troską i uwagą. Niech się wzajemnie nie tworzą nowych komórek społecznych, godzą się z nią, żyją szczęśliwie. Ktoś przeznaczony do tego, by zakochać się w partnerze, jest dla siebie nieoczekiwany. Mały płomień jaskrawo kolorowych emocji rozjaśni się, a osoba dowie się o korzyściach płynących z wzajemnej miłości i rodziny stworzonej w harmonii. Nieunikniona jest opcja, że ​​miłość nie przychodzi. Jest pozytywna strona - ten kryzysowy moment nie nadejdzie, gdy to uczucie zostanie ugaszone i stanie się nawykiem. Szczęście bez miłości istnieje, jest ukryte w duchowości i samorozwoju osobowości, które mogą na tej podstawie stworzyć dobrze prosperującą rodzinę.

Jak są pojęcia lojalności i miłości

W oparciu o powyższy materiał wynika, że ​​miłość jest uczuciem wzajemnym, szlachetnym, opartym na wzajemnym zrozumieniu, wzajemnym rozwoju, wzajemnym wsparciu. Czy jest takie wzniosłe uczucie bez lojalności?

Jakość ludzka, przyczyniająca się do manifestowania odporności na określone wydarzenie lub temat, oparta na osobistym wyborze i postawach, nazywana jest wiernością. Dla osoby dorosłej moralnie miłość jest świadomym wyborem. Tylko wtedy, gdy obaj badani tworzą wspólną koncepcję istnienia, dokonują wyboru w kierunku tworzenia wspólnego dobra, rozwoju wartości rodzinnych, sposobu, w jaki zamierzają żyć, tworzy prawdziwe uczucie miłości. W związku z tym jest to świadomy wybór, prowadzący do utrzymania lojalności.

Zdrada - działanie, które zakłada nie tylko błąd jednostki, ale przede wszystkim jego niedojrzałość i krótkowzroczność w tworzeniu relacji. Ale zdarza się, że lojalność jest przechowywana w związku nie tylko z powodu uczuć. Zdarza się, gdy jeden partner jest komfortowy w życiu w takim środowisku. W znaczących i zdrowych relacjach obecność miłości oznacza poczucie lojalności. Zdrada w związku, w którym obaj partnerzy się nie cenią, nie chcą się rozwijać razem, jest uważana za zdradę.

Jak zapomnieć o dawnej miłości

Uczucie miłości nie jest wieczne, czasem nie jest wzajemne. Każdy, kto próbuje doświadczyć prawdziwej miłości, musi początkowo być przygotowany na rozczarowanie i stratę ukochanej osoby. Doświadczone uczucia w następstwie niepowodzenia we wzajemnych stosunkach lub po utracie osoby, którą kochasz, wyprowadzają osobę z równowagi, prowadzą do depresji.

Specjaliści oferują różne opcje pomagające zmniejszyć poziom cierpienia:

- Świadomość tego, czy osoba naprawdę kochana pomaga odkryć podświadome uczucia uczucia lub autohipnozy. Osoba musi myśleć o tym, jak uczciwy jest dla siebie;

- Spróbuj zmienić swoje życie, uczyń je tak niepodobnym jak to możliwe. Стоит изменить круг общения, номер телефона, избавиться от напоминающих об человеке вещей (отдайте, что возможно в детские приюты или в дома для беженцев, ненужный хлам, на то и ненужный - выбросить его), без возможности изменить место жительства, измените обстановку в квартире (новая мебель или старая, но по новому расположена), измените режим дня;

- znajdź klasę, która przyczyni się do maksymalnego rozproszenia uwagi: sport, rękodzieło, książki do czytania;

- poświęć cały stracony czas krewnym, przyjaciołom, pozwól im pomóc;

- zmień nastawienie do tego, co się wydarzyło - to nie jest globalna katastrofa, żyjesz i dobrze, tylko osoba zniknęła, twoja zdolność do miłości pozostała z tobą. Wyciągnij lekcję z tego, co się stało: szczęście jest tworzone przez nas samych;

- nigdy nie powinno być zamknięte przed nowymi znajomymi, światem pełnym niespodzianek, które czekają na każdego;

- Nie miej pretensji do osoby, życz sobie szczęścia i powodzenia, po prostu puść.

Należy pamiętać, że osoba, która odeszła, powinna odejść tylko raz, nie pozwól mu wrócić, nie upokarzaj się. Pozwól sobie stać się szczęśliwszym, znaleźć harmonię, właśnie dlatego, że osoba odeszła. Życie daje osobie szansę życia bez osoby, która go zmusiła.

Obejrzyj film: 1. Teabe - Czym Jest Miłość prod. Mvteusz Młynvrski 2017 (Listopad 2019).

Загрузка...