Rozczarowanie jest negatywnie zabarwionym stanem emocjonalnym spowodowanym załamaniem się nadziei lub oczekiwań po przejściu prawdziwego obrazu świata. To uczucie udręki w związku z niespełnionymi marzeniami lub nie spełniające oczekiwań. Im wyższe nasze oczekiwania i nadzieje, tym większe rozczarowanie. Rozczarowanie to doświadczenie smutku, doświadczenie, które przychodzi wraz ze zrozumieniem tego, co może być w miejsce tego, co jest w rzeczywistości. Ludzie próbują zrobić wszystko, co w ich mocy, aby nie czuć tego uczucia, pod każdym względem starają się nie rozpoznać prawdziwego rozczarowania. Ta koncepcja jest jedną z konfiguracji frustracji, w której podmiot przestaje walczyć dla znalezienia pożądanego.

Czym jest frustracja

Rozczarowanie jest stanem emocjonalnym po pewnej sytuacji, która spowoduje realizację rzeczywistości.

Rozczarowanie w życiu człowieka zmusza do zaakceptowania prawdy, bez zdobywania tego, czego chciał. Wielu woli gniew od rozczarowania. Ta negatywna emocja pozwala ci nadal żyć w iluzji fikcyjnego świata, nie czuć poważnego stanu smutku, nie przyznać, że bezpośrednio zawyżone oczekiwania nie zostały spełnione.

Frustracja dla tego przedmiotu jest uważana za jeden z najtrudniejszych stanów emocjonalnych. W tym przypadku jednostka doświadcza kombinacji kilku emocji: smutku, gniewu, bólu, urazy. Oddzielnie dużo łatwiej jest poradzić sobie z każdym z tych emocji niż z całością. W rezultacie osoba próbuje uniknąć tego stanu psychicznego sto razy silniej niż jakiekolwiek inne negatywne uczucia. Z rozczarowaniem przychodzi realizacja „końca”, załamanie wszystkiego, co było zaplanowane, osoba nie otrzymuje cenionych, nie czuje pożądanych.

Rozczarowanie prostymi słowami jest doświadczeniem smutku z powodu niespełnionych nadziei lub marzeń, na które niezależnie narzucamy. Należy podkreślić, że takie definicje jak „rozczarowanie” i „urok” zawierają identyczne „uroki” korzenia. Ale przecież tylko w bajkach są czarodzieje, którzy rzucają zaklęcie. W rzeczywistości to sam podmiot ma nadzieję uzyskać to, co nie istnieje, sam tworzy obraz oczekiwanego (często zbyt zawyżonego), z powodu nieodpowiedniego postrzegania świata rzeczywistego. Kiedy obraz się zawala, pojawia się rozczarowanie.

Ofiary frustracji to częściej osoby, które dokładnie wiedzą, czego chcą. Osoba, która wszystko zaplanowała z wyprzedzeniem, wyobrażała sobie skutki swoich działań lub działań ludzi wokół niego, uczucia, które powinny się pojawić, emocje i doświadczenia zdawały się fascynować, zamknęły oczy zasłoną złudzeń. Gdy tylko to wszystko się załamie, na pewno nie przyjdzie ulubione, negatywne uczucie, z którego wszyscy uciekają.

Zagłębiając się w konsekwencje nadchodzącego rozczarowania, należy zwrócić uwagę na jego pozytywne cechy. Po poddaniu się, osoba zdejmuje tęczowe okulary, wyraźnie widzi świat, czym naprawdę jest, przestaje być zwiedzionym. Doświadczenie przodków mówi „żyć, poznawać gorzką prawdę jest lepsze niż słodkie kłamstwo”, a doświadczenie nie jest wiekiem życia. Ale warto nauczyć się postrzegać życie w różnych tonach, nie tylko „dobrze - źle”.

Spojrzenie na rozczarowanie każdej osoby jest subiektywne, każdy ma prawo potępiać tylko siebie. Człowiek jest istotą podatną na ideały, dąży do osiągnięcia tego wszędzie: w relacjach, w pracy, w sobie. Bezpośrednio w sytuacji, gdy oczekiwania są zbyt ważne, najczęściej pojawia się rozczarowanie. Z reguły rozczarowanie ludzi, zwłaszcza bliskich, jest najbardziej bolesne.

Rozczarowanie ulubionym czynnikiem kluczowym w rozpadzie związków. W początkowej fazie związku miłość oczarowuje ludzi. Wszystko wydaje się jasne, kolorowe, beztroskie, tu zaczyna się pojawiać problem. To jest punkt odniesienia dla rozwoju naszych fantazji, jak wszystko będzie postępować w przyszłości: ludzie zaczynają obdarzać się nawzajem „wyżej” cechami, określają, jak osoba powinna się zachowywać, jak powiedzieć, jakie uczucia powinny się pojawić, wyobrażać sobie idealne życie. Tworzy pewien standard bliskiej osoby, to uniemożliwia nam dostrzeżenie tego rodzaju środowiska, odpowiednio, to, co się dzieje, jest prawdziwe. Zakochany człowiek nie jest w stanie dostrzec żadnych niedociągnięć, wad zachowania, negatywnych cech charakteru, a ponadto sam próbuje pokazać tylko swoje najlepsze strony, ujawniając tylko atrakcyjne cechy charakteru. Nieświadomie partnerzy wprowadzają się w błąd, tak jakby wzajemnie wywoływały „wdzięki”. Jak tylko nadejdzie okres, w którym ludzie zaczną żyć razem, zaczyna się okres relaksu (aby żyć wiecznie w niepewności, aby pokazać wszystko, co najlepsze, jest to dla niego bardzo trudne i destrukcyjne), a osoba ujawnia swój prawdziwy wygląd. To jest granica, poza którą rozczarowanie w jego ukochanych kłamstwach.

Jak przetrwać rozczarowanie ludzi

Gdy tylko ludzkie zachowanie wykracza poza ustalony standard, kłamstwo, które stworzyliśmy dla siebie, w które sami wierzyliśmy, zostaje zniszczone. Doświadczanie frustracji wpływa na pogorszenie stanu psychicznego pacjenta. Uważa się, że to negatywne zachowanie bliskich ludzi staje się punktem wyjścia do powstawania frustracji, ale wiele można wybaczyć. Czynnikiem źródłowym będzie potrzeba zmiany opinii tej osoby, zniszczenia nadziei na niego.

Rozczarowanie jest czynnikiem wywołującym burzę różnych negatywnych emocji, których długotrwała manifestacja prowadzi do zakłócenia zwykłego rytmu życia podmiotu. W konsekwencji istnieje niestabilność emocjonalna, utrata pewności siebie. Czynnikami powodującymi niestabilność emocjonalną, przyczyniającymi się do rozwoju frustracji, mogą być:

- spinelessness podmiotu w okresie rozwiązywania ważnych problemów życiowych. Osoba o słabej woli, która boi się stawić czoła własnemu strachowi, jest w stanie, w każdej niestandardowej sytuacji, spowodować nieodwracalne szkody;

- oczekując więcej od tematu, niż jest w stanie się z nami podzielić. Przypisanie odpowiedzialności za relacje z osobą, uznając go za ideał całego naszego życia;

- zdrada - najczęstszy czynnik powodujący frustrację. W rezultacie stan depresyjny, któremu towarzyszą poważne zmiany osobiste w temacie;

- niepewność co do własnego uroku. Witalna pozycja podmiotu, który uważa się za niegodnego, nie jest w stanie przyciągnąć uwagi partnera płci przeciwnej. W konsekwencji pojawienie się zależności od opinii innych.

Poziom frustracji i jej konsekwencje bezpośrednio zależą od skali samej zdrady.

Jak sobie poradzić z już ujawnionym rozczarowaniem u osoby? Warto spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego doszło do tego incydentu, dlaczego temat musiał spełnić twoje oczekiwania. Analizując sytuację z innego kierunku, należy wziąć pod uwagę osobiste cechy podmiotu, jego zachowanie jest całkowicie uzasadnione dla niego, osoba nie ma najmniejszego pojęcia, co sobie wyobraziłeś i jakie idealne cechy mu przypisano. Światowe poglądy mogą być zupełnie różne od twoich własnych wartości i przekonań - nie można zauważyć na pary miłości.

Epizodyczne powtarzanie negatywnych działań twojego partnera prawdopodobnie sprawi, że zrozumiesz, że istotą zdarzenia jest znacznie głębiej, w głębi własnych doświadczeń i stanów emocjonalnych. Alternatywnie, to twoje zachowanie przyczynia się do wystąpienia takich reakcji. Nie obwiniaj wszystkich wokół, analizuj własne działania i pragnienia.

Jeśli rozczarowanie cię zaskoczy, nigdy nie powinieneś gromadzić negatywnych emocji we własnym wewnętrznym świecie. Każdy z nich musi mieć możliwość zareagowania, aby osiągnąć etap ukończenia. Nagromadzenie negatywnych stanów emocjonalnych może prowadzić do nieuniknionych zmian psychologicznych, których nie można pokonać samodzielnie. Aby skutecznie oczyścić wewnętrzny stan nadmiernych negatywnych emocji, można zastosować kilka prostych technik: oczyszczanie wody (branie prysznica, być może mówiąc o wszystkich negatywnych uczuciach na wodzie), chodzenie na świeżym powietrzu, ćwiczenia, rozwijanie kreatywnych pomysłów, które odkładasz; kup zwierzę.

Nie rozwodźcie się nad tym, co się stało. W obliczu faktu, że to, co się wydarzyło, było nieuniknione i nie jest to koniec twojego istnienia, możesz żyć, mając jednocześnie cenne doświadczenie psychologiczne, które pozwala uniknąć złudnych wpływów w przyszłości. Skoncentruj się na swoich celach, nie planuj rezultatów, ale tyle, ile możesz zrobić samemu, aby osiągnąć cele.

Przestań dopasowywać się do tych wokół ciebie. Dąż do osobistego rozwoju i samodoskonalenia, nie kopiuj zachowań, które według Ciebie są udane lub doskonałe. Skoncentruj się na idealizowaniu wszystkiego, co przychodzi na twoją drogę, kieruj swój widok świata w innym kierunku. Rozczarowanie pomogło ci usunąć zasłonę, więc naucz się widzieć świat ze wszystkimi jego wadami, negatywnymi manifestacjami. Stań się przykładem dla innych, bądź osobą, którą natura stworzyła cię wszystkimi cnotami i niedoskonałościami.

Porzuć wszystkie istniejące wzorce, każdy bez wyjątku ma możliwość odmiennego reagowania na otaczające bodźce, każdy z własnym indywidualnym spojrzeniem na świat. Nie bójcie się wchodzić w nowe relacje miłosne - rozczarowanie otrzymane w przeszłości będzie wam służyć jako doświadczenie w teraźniejszości.

Rozczarowanie w życiu człowieka jest naturalnym stanem emocjonalnym, który nie powinien być nieśmiały, a ponadto bój się. Należy pamiętać, że człowiek nie podlega czasowi, nie można już zmienić sytuacji rozczarowania. To nie jest zdanie. Zdolność kontrolowania własnych uczuć, marzeń i nadziei, racjonalnego ich używania w odniesieniu do pożądanego tematu, pozwoli na dopuszczenie mniejszej liczby śmiertelnych błędów, uwalniając umysł od nadmiernych iluzji.

Obejrzyj film: Jak radzić sobie z rozczarowaniem? (Listopad 2019).

Загрузка...