Psychologia i psychiatria

Świat wewnętrzny

Świat wewnętrzny jest koncepcją pierwotnie używaną do wyznaczenia części przestrzeni życiowej odzwierciedlającej sferę psychiczną. W tej chwili podział na wewnętrzny świat osobowości i zewnętrzny w sensie naukowym nie jest już realizowany, chociaż zwrot ten jest nadal używany synonimicznie z pojęciem mentalności. Ze wszystkich widm możliwej manifestacji psyche, wewnętrzny świat odzwierciedla stan spokoju, pewnej dobroci i satysfakcji.

Świat wewnętrzny jest reprezentacją pewnej rzeczywistości, która powstaje w wyniku interakcji neuronów i jednocześnie reprezentuje obrazy mentalne o świecie, jego osobowości i strukturze tego samego świata wewnętrznego. Jest różny dla każdej osoby i jest prezentowany w jednej unikalnej wariacji, utworzonej w wyniku połączenia czynników dziedziczności, cech rozwojowych, wrodzonych zdolności i nabytych zainteresowań, takich jak układ nerwowy i cechy charakterystyczne. Ponadto, wraz z wiekiem, kształtowanie się określonej struktury wewnętrznej zależy od doświadczenia życiowego, akceptowanych wartości społecznych, ideałów, które są głębokim odbiciem osoby, archetypicznych obrazów.

Każdy z reprezentowanych ludzkich zmysłów odpowiada w określony sposób i przynosi własne indywidualne informacje, odpowiednio, wewnętrzny świat różnych ludzi może być malowany w różnych odcieniach, nawet w tych samych warunkach. Jednocześnie funkcja odtwarzania otrzymanego z zewnątrz nie istnieje, jak to ma miejsce w przypadku snów, ale tylko proces bezpośredniej odpowiedzi na to, co dzieje się w rzeczywistości.

Jaki jest wewnętrzny świat człowieka

Wewnętrzny świat osoby powstaje poprzez bezpośrednią interakcję i ustanowienie więzi ze społeczeństwem i jest częścią świadomości. Taka jest struktura psychiki, zaangażowana w przetwarzanie procesów percepcji i dalsza eksterioryzacja w procesach aktywności zewnętrznej (działanie, zachowanie). To dzięki zewnętrznemu ucieleśnieniu wewnętrznej i niewidzialnej pracy możemy ocenić różnorodność, rozwój i treść semantyczną świata duchowego, których składnikami są psychologia, wartości, osobowość (cechy wewnętrzne), inteligencja, zachowanie. Aktywność tych składników może manifestować się z różną siłą w różnych odstępach czasu, podczas gdy obecność i rozwój każdego składnika zmienia się wraz ze zmieniającymi się warunkami. Kiedy niektórzy znajdą się w cieniu nieświadomości, a drugi, przeciwnie, jasno oświetlony świadomą uwagą. Z tej interakcji i pełni wynikają takie cechy świata wewnętrznego, jak bogactwo, harmonia, głębia, złożoność i inne.

Zwykle człowiek nie jest w stanie w pełni kontrolować świata wewnętrznego, jak również manifestacji emocjonalnych, ponieważ nie jest on skuteczny, ale reaguje tylko na zmiany zewnętrzne. Z tego przepisu wynika, że ​​świat wewnętrzny reguluje społeczeństwo społeczne, otaczającą osobowość i warunki zewnętrzne. Jednak dla ludzi, którzy bardziej koncentrują się na swoim stanie niż na zdarzeniach zewnętrznych, zdolność kontrolowania procesów w wewnętrznym świecie staje się łatwiejsza i bardziej dostępna.

Wykorzystanie zrozumienia swojego wewnętrznego świata dla bardziej udanego i harmonijnego życia jest niekwestionowaną prawdą, ale w tej chwili nie ma obiektywnych metod rozwijania wiedzy. Spośród wykonanych prac interesujące są analizy fenomenologiczne, reprezentujące możliwość rozważenia indywidualności przejawu specyfiki części świata wewnętrznego, ale to nie daje prawa do rozszerzenia tych wzorców na wszystkich ludzi. Każda reakcja, każde odbicie przez wewnętrzne zwierciadło zdarzeń zewnętrznych jest cechą ustaloną w przestrzeni i czasie, która zmieni się, gdy którykolwiek z parametrów się zmieni.

Będąc odbiciem zewnętrznego, wewnętrzny świat nie reprezentuje kopii, w przeciwnym razie byłby taki sam dla wszystkich. Jest początkowo subiektywny i załamuje wyświetlaną rzeczywistość za pomocą własnych filtrów. Chropowatą metaforą porównawczą będzie pomieszczenie z zakrzywionymi zwierciadłami, w którym obraz zmienia się w zależności od lustra, ale twojej kopii nie ma. Ponadto, kilku różnych ludzi zupełnie inaczej odzwierciedla każdy aspekt rzeczywistości, umieszczając wszystkie uzyskane obrazy w wielowymiarowym obrazie, który ma setki różnic od innych.

Co oznacza bogaty świat wewnętrzny

Tworząc na podstawie interakcji z przestrzenią zewnętrzną, świat wewnętrzny jest nasycony nowymi elementami i twarzami. Kiedy ludzie mówią o bogatym świecie wewnętrznym, niezmiennie implikują połączenie ludzkiego doświadczenia i wyobraźni. Jednocześnie doświadczenie obejmuje zarówno umiejętności praktyczne, jak i wiedzę teoretyczną, ale erudycja i umiejętność rozumowania i rozumienia różnych przedmiotów i ich wzajemnego wpływu mogą być tutaj uwzględnione. Oprócz szerokości percepcji obowiązuje również jej głębokość; nie wystarczy powierzchowna koncepcja wszystkich obszarów, konieczne jest szczegółowe zrozumienie przynajmniej kilku z nich.

Doświadczenie życiowe, które tworzy świat wewnętrzny, opiera się na podróży i kontakcie z innymi kulturami, czy to poprzez bezpośrednią interakcję z innymi ludźmi, czy poprzez sztukę, nie ma to większego znaczenia. Świat dusz jest wzbogacony o czytanie książek i oglądanie filmów, słuchanie muzyki i degustację nowego dania. Każde nowe doświadczenie zdobyte przez człowieka niezmiennie rozszerza się i wzbogaca jego wewnętrzny świat. Wyobraźnia wpływa również na głębię i bogactwo, gdy osoba nie potrzebuje innych, aby się samourzeczywistniać lub pozbyć się nudy. Zasadniczo osoba bogata duchowo może rozwijać się, podróżować i uczyć innych mądrości życia, będąc na zawsze zamkniętą w samotnej celi, mając jedynie ściany i łóżko.

Osoba z bogatym światem wewnętrznym jest w stanie zrozumieć kogoś innego, ponieważ jego przestrzeń zawiera uczucia, działania, sytuacje i informacje o wielu chwilach życia. Nie oznacza to, że zachęca wszystkich i przyłącza się do wszystkich, a raczej odzwierciedla pewną tolerancję i zdolność dopasowania się do każdego kręgu i sytuacji, rozumie doświadczenia innych, ale działa zgodnie z jego przekonaniami.

Jak rozwijać swój wewnętrzny świat

Rozwijanie swojego wewnętrznego świata oznacza poszerzanie doświadczenia i harmonizowanie reakcji na zdarzenia zewnętrzne. Za tę dobrą medytację, w której zanurza się w głębię jego osobowości. Możesz uczyć się konkretnego uczucia lub reakcji na określone wydarzenie, możesz spojrzeć na tendencję na wiele sposobów ze swoimi bliskimi lub poszukać zawodu. Najważniejszą rzeczą w tej praktyce medytacyjnej jest regularne poznawanie siebie i swoich cech.

Wewnętrzny świat istnieje niezależnie od tego, ile go znasz, ale świadomie możesz go rozwinąć tylko poprzez zapoznanie się z treścią, być może zrozumienie praw obowiązujących w twojej rzeczywistości, idea rozwoju zniknie sama.

Rób regularne spacery i wycieczki do natury - budzi się bezpośredni kontakt z naturalną częścią świata zewnętrznego, aby wzmocnić i ustanowić harmonię w swojej wewnętrznej przestrzeni. Ponadto, jeśli za każdym razem udajesz się do nowych miejsc, automatycznie wzbogacasz swoje doświadczenie i poszerzasz horyzonty. Oprócz wpływu na urządzenie mentalne, regularny kontakt z naturą pomaga poprawić samopoczucie, co jest również ważne dla świata wewnętrznego.

Współzależność fizyczna i duchowa jest bardzo wielka, więc dla rozwoju wewnętrznego świata należy dbać i rozwijać swoje ciało. Ćwiczenia, prawidłowe odżywianie, dużo świeżego powietrza pomogą ci usunąć czynniki destrukcyjne w postaci złego stanu zdrowia.

Zaznacz pożądane ścieżki swojego rozwoju i podążaj za nimi, pozwól, aby każdy dzień był wypełniony czymś nowym, wzrostem pewnego rodzaju umiejętności. Nawet jeśli zdecydujesz się nauczyć języka i zapamiętać słowo w ciągu jednego dnia, rozszerzy to twoją wizję. A regularność procesu uruchamia ważne mechanizmy nawykowego rozwoju. Spróbuj rozwinąć różne aspekty swojej osobowości i nie skupiaj się tylko na fizyce lub intelektualnie. Zwykle takie zniekształcenia prowadzą do wyczerpania świata duchowego. Trenuj swoją życzliwość i szybkość reakcji, pomagaj potrzebującym, miłych ludzi, oglądaj dobre filmy.

Obejrzyj film: Natalia Przybysz - Świat wewnętrzny Official Music Video (Czerwiec 2019).