Szlachta jest cechą osobowości, odzwierciedlającą połączenie wysokiego poziomu rozwoju takich cech, jak moralność, uczciwość i bezinteresowność. Znaczenie słowa szlachta jest często używane jako synonim rycerskości i świętości, podkreślając wyjątkowość i wartość osobistych przejawów nie tylko dla osoby, ale także dla otaczającego społeczeństwa.

Początkowo słowo to było używane do scharakteryzowania całego zestawu cech związanych z osobą pochodzącą z rodziny szlacheckiej lub o wysokim pochodzeniu, co wynikało z faktu, że ludzie z tych klas otrzymali specjalne szkolenie rozwijające te cechy. Takie wychowanie było konieczne, aby odpowiednio wywiązali się ze swojej wybranej służby lub dopasowali swoje uczynki do wysokiej rangi, gdzie szlachta była nierozerwalnie związana z koncepcją honoru. Teraz szlachetne cechy nie wynikają z narodzin, ponieważ wiedza i edukacja stały się dostępne, więc mogą być nieodłącznie związane z osobą jakiejkolwiek klasy, co zależy od osobistych aspiracji dojrzałości, wyborów moralnych i wartości wewnętrznych, ale związek z pojęciami honoru i uczciwości, wiary i oddania pozostaje.

Czym jest szlachta

W wielu źródłach pojawienie się i fundamentalne stanowiska szlachty są wyjaśniane przez wpływy chrześcijańskie i definicję Boga jako źródła tej jakości, ale nawet poprzez omijanie wyznań religijnych, pojęcie szlachty jest takie samo w jej przejawach w różnych krajach, ponieważ nie ma różnicy między narodową i społeczną, a na poziomie edukacji.

Szlachta ma określoną listę jej przejawów i zasad, według których ocenia się czyny danej osoby, jako moralne lub naruszające pojęcie honoru. Charakteryzuje się także obecnością przykładów z historii lub życia osobistego, na których można się równać (podobne tendencje są najwyraźniej odzwierciedlone w zakonach rycerskich, które mają swój własny zestaw zasad, jak również wybitne postacie, o których już powstały legendy).

Pozorna szlachetność jest cechą osobowości, która podnosi osobę duchowo, bez względu na wiarę lub ateizm, ponieważ pociąga za sobą szczere dobre uczynki wykonywane pod przewodnictwem wewnętrznych przekonań, a nie pod wpływem ustalonych praw i potrzeb.

Szlachta jest cechą osobowości, odzwierciedlającą głęboko wewnętrzne, nie spowodowane czynnikami zewnętrznymi, ludzkie pragnienie popełnienia dobrych uczynków i silną wolę osiągnięcia ich aspiracji. Szlachetnego człowieka nie można przekonać, aby postąpił inaczej, ponieważ wtedy jego zachowanie naruszy jego wewnętrzne podstawy. Tacy ludzie dzielą się dobrem i złem bez półtonów i usprawiedliwień, wyciągnąwszy między sobą wyraźną granicę, nie uznają zdrady, za usprawiedliwiające zachowanie w pewnych okolicznościach, dla nich zawsze pozostanie zdrada. Szlachetni ludzie często stają przed wyborem własnego dobrobytu i korzyści, poświęcając się dla innych, i to nie tylko o wielkich wyczynach ratowania życia, ale także o bardziej przyziemnych rzeczach, takich jak dawanie najsmaczniejszego kawałka, okrywanie drugiego ciepłym kocem, rezygnacja z okazji jeśli wiadomo, że kogoś to skrzywdzi. Taka ofiara jest często uzasadniona samą koncepcją i oznacza oddanie twojego czasu i siły umysłowej, spychanie własnych pragnień na tło i darowizn na cele charytatywne (od otwierania funduszy na darowiznę ubrań lub robienie kolacji dla bezdomnych).

Ta cecha nie jest wrodzona lub uwarunkowana genetycznie, jest nabywana w procesie edukacji i zawdzięcza swoją obecność i stopień manifestacji ludziom wokół dziecka, ich wartościom, pomysłom, metodom i metodom wychowania, cechom moralnym i etycznym. Nawet znaczenie słowa szlachta ma tę informację samą w sobie, zauważając, że taka postać została odziedziczona po szlacheckiej rodzinie, która wcześniej była możliwa w arystokratycznych rodzinach zaangażowanych w duchowieństwo lub rycerstwo. Teraz jest integralną cechą osoby kulturalnej, niezależnie od jej klasy, duchowości, wieku lub przynależności edukacyjnej.

Pojęcie szlachty jest tak szerokie, że nie można go opisać parą synonimów. Tak więc, oprócz działań, które przynoszą korzyści innym, obejmuje również wewnętrzne aspekty empatii i współczucia, zrozumienie innych ludzi i bezstronność w ich postawie, jako przejawy czystości umysłowej.

Szlachetny człowiek nie stawia się ponad drugim i nie uzna żadnej zewnętrznej manifestacji za bardziej znaczącą, osądzanie ludzi w ogóle nie jest szlachetnym działaniem, ale jednocześnie jest przestrzeganie kodeksu honorowego i zasad określających przyzwoite zachowanie. Szlachetny człowiek, kierując się takimi zasadami lub wytycznymi swojego sumienia, może również ukarać przestępcę, iść na wojnę z wrogiem lub odmówić poparcia komuś, kto jest obłudny. Wszystkie dobre uczynki są robione ze szczerości i duchowej czystości, ale to nie znaczy, że są dobrymi ludźmi, którzy mogą być wiecznie wykorzystywani jako patroni, wręcz przeciwnie, tak silna wola i nie pozwolą nikomu zepsuć, ostro, ale przyzwoicie odważni ludzie z samolubnymi myśli i złe zachowanie.

Znaki szlacheckie

Pomimo rozległości koncepcji i wielowymiarowości przejawów szlachty, możliwe jest zidentyfikowanie głównych cech lub cech charakteru, które pozwalają określić osobę jako szlachetną. Obejmuje to podążanie za własnymi słowami i wspieranie ich czynami (przestrzeganie przysięg i obietnic, ściśle przestrzeganie umów, bez dokonywania niezależnych zmian, ale tylko po dyskusji), aby nie zawiedli cię, nawet jeśli musisz poświęcić swoją obietnicę poświęcenia własnego komfortu lub planów.

Szlachetni ludzie mają jasną koncepcję sprawiedliwości, cenią tę jakość u innych i sami starają się postępować zgodnie z uczciwymi prawami. Nie zobaczysz, w jaki sposób dają dużą część wspólnych zysków tym, których kochają, podzielą się wszystkim zgodnie z zainwestowanymi wysiłkami wszystkich i jeśli zdadzą sobie sprawę, że nie mogą obiektywnie ocenić sytuacji, zwrócą się o pomoc i radę, ale nie poddadzą się manipulacjom uczucia i prowokacje innego rodzaju.

Zwykle szlachetni są wystarczająco silni, a nie tak fizycznie, jak duchowo i intelektualnie, ale nigdy nie używają swojej siły i umiejętności w celu podporządkowania sobie innych lub wskazania ich wad. Przeciwnie, wiedza i siła są używane, aby pomóc innym w ich rozwoju i pokonywaniu trudności, a wysoki rozwój cech duchowych pomaga nie protekcjonalnie i protekcjonalnie, zamiast tego pozostając na osobie na równych prawach i wykazując ten sam poziom szacunku zarówno dla królów, jak i bezdomnych.

Szlachta zmusza innych do czynienia dobra, a nie kłaniania się ani za swój czas, ani za bogactwo materialne. W ich przejawach tacy ludzie nie boją się być dziwnymi i wyróżniającymi się, ale obawiają się popełnienia niegodnego czynu lub nieszczęścia innych.

Siła umysłu pozwala ci dostrzec tylko to, co najlepsze w innych i utrzymać te zadatki w osobie, nie będą stale robić uwag i dręczyć błędów, udawać, że nie zauważyli, wskazując, jakie wartościowe cechy może rozwinąć dana osoba. Ta sama siła wewnętrzna ratuje ich od skarg i jęków, zmuszając ich do walki z trudnościami, a nie zatrzymywania się. Szlachetni ludzie łatwo wybaczają innym i prawie nigdy sobie nie wybaczają, rygor oceny i wymagania dla siebie są zawsze maksymalne.

Szlachetność i lojalność

Lojalność ma wiele wspólnego z szlachetnością w jej cechach, ale są to różne cechy, choć zawsze są blisko. Niemożliwy szlachetny człowiek, łamiący prawa lojalności, podobnie jak lojalność, jest odzwierciedleniem szlachetności ducha. Pojęcie lojalności jest również jednym z moralnych i etycznych elementów osobistej manifestacji i charakteryzuje niezmienność osoby w jej wyborach i uczuciach, spełnienie nałożonych obowiązków i obowiązków, pomimo zachodzących zmian. Słowo lojalność wywodzi się z wiary i mówi o nienaruszalności wiary ludzkiej, potwierdzonej niezmiennością zaangażowania. Może to być wiara w Boga, a wtedy lojalność objawia się poprzez ścisłe przestrzeganie praw pism świętych lub wiarę w osobę, a następnie lojalność przejawia się w zachowaniu czystości i stałości relacji, i może być manifestacją wiary w ideę i lojalność wobec niej poprzez rozwój i wdrażanie. Tak jak szlachta wymaga od osoby ścisłego spełnienia swoich słów, tak lojalność wymaga również ścisłego i stałego podążania wybraną ścieżką.

Koncepcje lojalności i szlachetności opierają się na podobnych rzeczach: uczciwości, odwadze, zaufaniu, niezmienności, hartu ducha, zaufaniu do własnych decyzji, a także naśladowaniu dobra (nie tylko dla siebie, ale dla zrozumienia ludzkości). Jednym z przejawów rycerskiej szlachty (jako główny przykład i obraz, który pojawia się, gdy wymawiasz słowo) jest lojalność wobec twojego króla, biznesu i kobiety. Jeśli przynajmniej w jednym z momentów lojalność została naruszona, cały moralny charakter danej osoby poddany został wątpliwościom, aż do pozbawienia jego tytułu. Teraz rycerskość ma nieco inny wygląd, ale szlachetność mężczyzny, który nie okazuje lojalności, jest jak dotąd nie do pomyślenia, a lojalność nie tylko wobec zewnętrznych postaci (szefa, biznesu, kobiety, idei), ale także dla niego samego i jego zasad wewnętrznych.

Obejrzyj film: PUT-IN - Szlachta Nie Pracuje Oficjalny Teledysk (Czerwiec 2019).