Absense - Jest to rodzaj epifilii, która jest objawem padaczki. Brak nieoczekiwanej krótkotrwałej utraty świadomości objawia się. Osoba nagle, bez widocznych prekursorów, przestaje się poruszać, jak gdyby kamenet. Jednocześnie jego wzrok jest skierowany do przodu, na jego twarzy pojawia się ciągły wyraz. Osoba nie wykazuje reakcji na bodźce zewnętrzne, nie odpowiada na pytania, mowa jest gwałtowna. Po kilku sekundach stan powraca do normy. Jednostka nie pamięta doświadczonego stanu, po prostu kontynuuje ruch wyprodukowany wcześniej, dlatego zachowuje się tak, jakby nic się nie stało. Szczególną cechę absansy uważa się za dużą częstość występowania. Często może osiągnąć 100 napadów dziennie.

Przyczyny nieobecności

Często ataki absanów pozostają niezauważone, w związku z czym istota ich pochodzenia jest raczej trudna do wykrycia. Szereg naukowców wysunął hipotezę o predyspozycji genetycznej na tle pojawienia się w pewnym momencie aktywacji funkcjonowania komórek mózgowych.

Ponadto rozróżnij prawdziwe napady padaczkowe i fałszywe absany. Od ostatniej osoby łatwo jest wycofać się przez dotyk lub konwersję, z głośnym, nagłym krzykiem. Jeśli napad jest prawdą, podmiot nie zareaguje na opisane powyżej działania.

Wśród prawdopodobnych czynników etiologicznych pochodzenia danego stanu są również:

- hiperwentylacja płuc, prowadząca do zmian stężenia tlenu i poziomów dwutlenku węgla, co powoduje niedotlenienie;

- zatrucie produktami toksycznymi;

- naruszenie stosunku wymaganych związków chemicznych w mózgu.

Jednakże należy rozumieć, że w obecności wszystkich powyższych czynników prowokujących dany stan nie zawsze się rozwija. Prawdopodobieństwo rozpoczęcia ropnia zwiększa się, jeśli u jednego z pacjentów zdiagnozowano jedną z wymienionych poniżej chorób:

- dysfunkcja struktur układu nerwowego;

- Wrodzone zaburzenie drgawkowe;

- stan po przeniesieniu procesów zapalnych zachodzących w mózgu;

- stłuczenia mózgu, różne urazy.

Ropień dziecka występuje częściej z powodu patologii, które powstały podczas ontogenezy dziecka na poziomie genetyki. Gdy płód pozostaje w łonie matki, rejestruje się zmiany w formowaniu struktur mózgu i układu nerwowego, które po ich pojawieniu się są wykrywane w nowotworach, mikrocefalii lub wodogłowie.

Ponadto, na tle niewspółosiowości impulsów hamujących i sygnałów pobudzenia układu nerwowego mogą wystąpić absansy padaczkowe u dzieci, wynikające z chorób zakaźnych, zaburzeń hormonalnych lub stłuczeń mózgu w okresie niemowlęcym lub wczesnym wieku.

Oto typowe czynniki wywołujące początek ropnia u niemowląt:

- stale obecne stresory;

- zwiększony stres psychiczny;

- wzrost aktywności fizycznej;

- adaptacja do zmian klimatu;

- choroby zakaźne, operacja mózgu lub jego obrażenia;

- istnieją choroby nerek, patologie mięśnia sercowego i układu oddechowego;

- intensywne obciążenie widzenia z powodu nadużywania świata gier komputerowych, czytania lub oglądania jasnych kreskówek.

Absans u dorosłych

Uważa się, że dolegliwość jest nie-ciężkim rodzajem epiprikadkova. Jednak osoby, które mają oznaki ropnia, powinny być ściślej monitorowane własne zdrowie. Zachęca się ich, aby próbowali mniej być sami, a nie można być sobą podczas pływania lub interakcji z niebezpiecznymi urządzeniami technicznymi. Ponadto osobom cierpiącym na takie napady zabronione jest kontrolowanie pojazdów i innego sprzętu.

Absans, o co chodzi? Najczęściej absencje charakteryzują się następującymi objawami: sztywność ciała, nieobecność oczu, lekkie trzepotanie powiek, ruchy żucia, trzaskanie warg, jednoczesne czynności ruchowe kończyn górnych.

Opisany stan trwa kilka sekund. Powrót do zdrowia po absencji następuje szybko, jednostka powraca do normalnego stanu, ale nie może przypomnieć sobie ataku. Często ludzie mogą doświadczać kilku ataków dziennie, co często znacznie komplikuje ich aktywność zawodową.

Typowymi oznakami nieobecności są brakujący wygląd, zmiana koloru skóry właściwej, trzepotanie powiek. Osoby mogą mieć złożone absany, którym towarzyszy zgięcie tylne ciała, z wzorzystymi czynnikami motorycznymi. Po złożonym napadzie, osoba zazwyczaj czuje, że doznał czegoś niezwykłego.

Uznaje się, że rozważane naruszenie jest usystematyzowane w zależności od nasilenia ich głównych przejawów, dlatego wyróżnia się typowe ataki i nietypowe absany. Pierwszy - występuje przy braku wstępnych znaków. Mężczyzna zdaje się drżeć, jego wzrok jest utkwiony w jednym miejscu, a operacje motoryczne wykonywane przed ustaniem napadu. Po kilku sekundach stan psychiczny zostaje w pełni przywrócony.

Nietypowa różnorodność występowania nieobecności charakteryzuje się stopniowym debiutem i zakończeniem, a także szerszą symptomatologią. Osoba z padaczką może doświadczyć zgięcia tułowia, automatyzmu w czynnościach motorycznych, utraty rzeczy z rąk. Obniżenie tonu często powoduje nagły spadek ciała.

Trudne nieobecności nietypowego kursu można z kolei podzielić na 4 poniższe formularze.

Napady miokloniczne charakteryzują się krótką częściową lub całkowitą utratą przytomności, której towarzyszą ostre, cykliczne drżenia w całym ciele. Zwykle mioklonie występują obustronnie. Częściej znajdują się na obszarze twarzy w postaci drgania kącików ust, drżenia powiek i mięśni oczu. Podmiot, który jest w dłoniach, wypada na dopasowanie.

Atonowe formy absansy objawiają się gwałtownym osłabieniem napięcia mięśniowego, któremu towarzyszy upadek. Często słabość może pojawić się tylko w mięśniach szyi, w wyniku czego głowa spada na klatkę piersiową. Rzadko w przypadku tego typu ropnia występuje mimowolne oddawanie moczu.

Forma akinetyczna charakteryzuje się całkowitym zamknięciem świadomości, wraz z bezruchem całego ciała.

Nieobecności występujące z objawami autonomicznymi manifestują się oprócz dezaktywacji świadomości, nietrzymania moczu, zaczerwienienia skóry właściwej twarzy i ostrego rozszerzenia źrenic.

Absans u dzieci

Omawiane zaburzenie uważa się za dość częsty objaw napadu padaczkowego. Absans jest formą zaburzeń czynnościowych mózgu, przed którymi następuje krótka utrata przytomności. Nidus „epileptyczny” pochodzi z mózgu, który działa na różne regiony za pomocą impulsów elektrycznych, co narusza jego funkcjonalność.

Absanse wyraża się w postaci epiprips, charakteryzujących się nagłym początkiem i nagłym zakończeniem. Po powrocie z ataku dziecko nie pamięta, co się z nim dzieje.

Ropień dziecka objawia się następującymi objawami. Przy napadzie ciało okruchów staje się bezruchu, a spojrzenie nieobecne. Jednocześnie trzepoczą powieki, gryzą, uderzają wargi, identyczne ruchy dłoni. Opisany stan charakteryzuje się kilkoma sekundami i podobnym szybkim przywróceniem funkcjonalności. U niektórych dzieci można codziennie obserwować kilka napadów, co utrudnia normalną aktywność życiową, komplikuje czynności uczenia się i interakcje z rówieśnikami.

Często rodzice nie zauważają od razu wystąpienia takich napadów z powodu ich krótkiego czasu trwania. Pierwszym objawem patologii jest spadek wydajności szkoły, nauczyciele narzekają na pojawienie się roztargnienia i utratę zdolności koncentracji.

Możesz podejrzewać występowanie ropnia w okruchach przez synchroniczne operacje motoryczne rękami, oderwane spojrzenie. Dzieci w wieku szkolnym z kilkoma atakami dziennie są również naznaczone zaburzeniami w sferze psycho-emocjonalnej. Dzieci z nieobecnościami powinny być zawsze pod nieustanną kontrolą dorosłych, ponieważ utrata przytomności może zaskoczyć malucha, na przykład podczas przekraczania ruchliwego pasa transportu, jazdy na rowerze lub pływania.

Ropnie u dzieci, konsekwencje nie są bardzo poważne i często napady ustępują same w wieku dwudziestu lat. Mogą jednak sprowokować rozwój pełnowartościowych drgawek lub towarzyszyć jednostce przez całe jej istnienie. W ciężkich przypadkach ropnie obserwuje się dziesiątki razy dziennie.

Ponadto, dany stan jest niebezpiecznie nagłym odłączeniem świadomości, w wyniku którego dziecko może upaść i zranić się, utonąć, jeśli napad złapie go w wodzie. W przypadku braku skutecznego efektu terapeutycznego, napady nasilają się, co grozi naruszeniem sfery intelektualnej. Ponadto najmniejsi mieszkańcy planety mają prawdopodobieństwo niedostosowania społecznego.

Nieobecności lecznicze

Naprawą terapeutyczną nieobecności jest zapobieganie ciężkiej padaczce. Dlatego niezwykle ważne jest, aby odwiedzić lekarza, gdy wykryte zostaną pierwsze objawy choroby. Ogólnie, prognozy terapeutyczne absansów w 91% przypadków są korzystne.

Konieczne jest rozpoczęcie działań medycznych dopiero po bezbłędnym ustaleniu diagnozy. Zaleca się również rozpoczęcie leczenia po nawracającym napadzie padaczkowym, ponieważ pojedyncza manifestacja jest przypadkowa, na przykład z powodu przegrzania, zatrucia lub niewydolności metabolicznej.

Absady z padaczką zwykle leczy się farmakopealnymi lekami. Farmakoterapia rozpatrywanego stanu odbywa się głównie za pomocą środków związanych z substancjami przeciwpadaczkowymi na bazie pochodnych sukcynoimidu (etosuksymid) i kwasów tłuszczowych (kwas walproinowy). Wykazują dobrą skuteczność w kontrolowaniu napadów.

Początkowa dawka środków farmakopealnych jest wybierana na podstawie minimalnych dopuszczalnych wartości i dostosowywana do poziomu, który może zapobiegać lub znacząco zmniejszać liczbę napadów uprzednio określonych za pomocą codziennego monitorowania elektroencefalogramu.

W leczeniu napadów padaczkowych u dzieci stosuje się leczenie jednym lekiem farmakopealnym. Jeśli efekt terapeutyczny jest nieobecny lub występują objawy niepożądane, lek należy zastąpić innym. Korekta stanów nieobecności u dorosłych odbywa się w ten sam sposób.

Można również stosować lek przeciwpadaczkowy oparty na pochodnych benzodiazepin (Clonazepam), a rozpatrywany lek ma wynik pozytywny tylko wtedy, gdy jest stosowany przez krótki czas. Jednak większość lekarzy nie zaleca tego leku w leczeniu napadów ropnia z powodu szybkiego uzależnienia, a także z powodu wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia objawów niepożądanych.

Dzięki terminowemu dostępowi do profesjonalnej pomocy, właściwej diagnozie i odpowiedniej terapii, rozważana dolegliwość może zostać z powodzeniem skorygowana, co pozwala uniknąć konsekwencji nieobecności. Jednak w pewnych sytuacjach istnieje prawdopodobieństwo zachowania wady funkcji intelektualnej do końca ścieżki życia. Trudno jest takim pacjentom czytać i liczyć, nie są w stanie znaleźć różnic między obiektami i ujawnić ich podobieństwa. Ponadto czynnik adaptacji społecznej i adaptacji do pracy jest uważany za niezwykle ważny, ponieważ powtarzające się ataki mogą negatywnie wpływać na te obszary życia.

Często prognozy dla prostych form absansy są korzystne, zwłaszcza u dzieci. Nawet przy braku wzmocnionej terapii objawy ustępują, maksymalnie przez okres pięciu lat. Utrzymującą się kontrolę napadów osiąga się w 80% przypadków. Prognoza złożonych form nieobecności wynika z przebiegu choroby.

Obejrzyj film: BEST FREE HVH CHEAT "Absense" TAPS + AIMWARE USERS Link Updated! (Listopad 2019).

Загрузка...