Konstelacja - Jest to określenie lokalizacji i relacji różnych czynników. Istnieją tylko dwa synonimy terminu konstelacja - lokalizacja i lokalizacja. Ta definicja jest bardzo ogólna. Termin ten ma wiele znaczeń i jest używany w różnych naukach. Samo określenie pochodzi od języka łacińskiego i składa się z dwóch części: „con” jest tłumaczone jako - razem, a „stella” oznacza gwiazdę. Zgodnie z tym tłumaczeniem staje się jasne, dlaczego ta koncepcja jest najczęściej spotykana w astronomii. Dosłowne tłumaczenie odnosi się do konstelacji pojęcia, która jest zbiorem gwiazd, to znaczy konstelacją.

Na podstawie faktu, że konstelacja pojęcia ma synonimy - położenie i położenie, konstelacja w astrologii oznacza wzajemne astronomiczne rozmieszczenie gwiazdozbiorów, różnych ciał niebieskich. Badając położenie gwiazdozbiorów w określone urodziny danej osoby, astrolodzy mogą przewidzieć, jaki będzie los tej osoby. Twierdzą, że rozmieszczenie ciał niebieskich ma wielkie znaczenie i może być interpretowane na różne sposoby, w zależności od konstelacji, w której osoba się narodziła.

Konstelacja w astrologii jest używana do kompilacji horoskopów.

Termin konstelacja występuje także w naukach o środowisku. Wszystkie czynniki środowiskowe występujące w przyrodzie wpływają jednocześnie na organizmy żywe.

Konstelacja różnych czynników środowiskowych nie jest łatwym podsumowaniem tych czynników, ale złożoną strukturą, wzajemnie oddziaływującymi relacjami. Dzięki tej zasadzie tworzy się pewna wspólnota, w którą zaangażowany jest cały szereg różnych czynników, które określają warunki istnienia społeczności. W naturze organicznej żadne procesy i czynniki nie działają w izolacji - zachodzi wzajemne powiązanie różnych czynników środowiskowych, co przyczynia się do harmonijnej interakcji naturalnych procesów. Nawet gdy te dwa czynniki działają razem, przeszkadzają. Przykładem tego jest jednoczesne działanie w naturze temperatury i wilgotności, które powodują climatogramy.

Konstelacja w psychologii

Psychiatra T. Ziegen rozwinął ideę konstelacji w psychologii i twierdził, że przebieg idei jest zdeterminowany przez siłę i stopień ich asocjacyjnego połączenia z wcześniejszymi ideami, przekonaniami, ich intensywnością i konstelacją. Stan podmiotu, a także siła stymulacji wpływają w równym stopniu na reakcję stymulacji.

Konstelacja w psychologii jest silną reakcją emocjonalną, która powstaje za każdym razem w odpowiedzi na konkretną sytuację, która ma aktywowany (skonstruowany) kompleks. Pojawienie się określonego stowarzyszenia ułatwiają dodatkowe stowarzyszenia. Ten sam bodziec może powodować różne reakcje, w zależności od poprzedniego stanu organizmu lub aktualnego stanu na konstelacji tendencji asocjacyjnych. W tym ważnym miejscu są niedawne i odległe stowarzyszenia.

K. Jung miał swój własny pogląd na tę koncepcję, zdefiniował - konstelacja jest w psychologii wszelkimi formacjami umysłowymi, które jak zwykle mają związek z kompleksem, któremu towarzyszy zestaw reakcji emocjonalnych lub wzór. Rozumie się przez wyrażenie sytuacji zewnętrznej, która uwalnia proces mentalny, łączący pewne treści, gotowy do działania. Jeśli mówi się, że ktoś jest konstelowany, oznacza to, że osoba ta zajęła stanowisko, zgodnie z którym oczekuje się od niej określonej reakcji. Konstelowana treść to kompleks o silnej specyficznej energii.

Psychologowie używają konstelacji, jako metody grupowej, rozumie się przez to umiejscowienie, komunikację wewnętrzną, dialog osobowości z ich subpersonalnościami. Z jego pomocą możesz wykryć ukrytą dynamikę świadomości osoby w każdej sytuacji, wymieniając uczestników, umieszczając je odpowiednio do sytuacji. Każdy psycholog ma możliwość modyfikowania tej metody zgodnie z celami i przedmiotem. Z jej pomocą mogą się ujawniać i realizować ukryte wewnętrzne konflikty osobowości oraz sprzeczne motywy i pragnienia, które wyrażają się w problemach życiowych i znacznie zakłócają normalne funkcjonowanie człowieka.

Konstelacja jest taką techniką, która może pomóc ludziom, którzy szukają leczenia, rozważyć swoje problemy z innej perspektywy. Psycholodzy mogą sugerować tę metodę jako lekarstwo na problem, gdy tradycyjna terapia nie radzi sobie z nią lub jest bardzo trudna do leczenia.

Metoda konstelacji stała się powszechna i praktyczna w wielu dziedzinach psychologii i psychoterapii. Są wśród nich: psychodrama J. Moreno, terapia rodzinna V. Sartre'a (spotkanie częściowe), technika konstelacji D. Schneidera, psychologia subpersonalności H. i S. Stone, aranżacje rodzinne Hellingera, a także wiele innych współczesnych trendów psychologicznych.

Metoda ta jest najczęściej stosowana we wszystkich obszarach systemowej psychoterapii rodzinnej, gdzie jest prezentowana w postaci systemowych ustaleń rodzinnych, w których problemy relacji rodzinnych, ustaleń biznesowych, w których opracowywane są strategie marketingowe i techniki biznesowe, w psychodramie, konstelacjach subpersonalnych. Prawie wszystkie te obszary mają pewne zasady i strukturę, koncentrując się na tym, co działa psycholog, znajdują sposoby na rozwiązanie problemu, kierują grupę do podjęcia decyzji i są odpowiedzialne za skuteczną interakcję.

Konstelacja może być również zdefiniowana jako struktura subpersonalności, różne wewnętrzne cechy osoby i pokazują ich wzajemne zależności w tej strukturze. Kiedy człowiek patrzy na siebie z zewnątrz, kiedy może „komunikować się” ze swoim drugim „ja”, będzie w stanie znacznie szybciej zrozumieć swój problem i zacząć pracować nad stworzeniem warunków wstępnych do jego rozwiązania. Poziom rozwoju psychiki, który pozwala dostrzec związek subpersonalności, zależy również całkowicie od celów realizowanych przez psychologa, a zadania, które wykonuje, pomagają lepiej zrozumieć samego siebie.

Psychologowie prowadzą również konstelacje subpersonalności lub poszczególnych części osoby, energie archetypowe, konstelacje rodzinne, teologiczne, biznesowe i duchowe. Nie ostatnie miejsce zajęły konstelacje w transpersonalnej psychoterapii, są one wyrażone w praktyce rozmów z duchami, rozmowach z innymi nienaturalnymi istotami stosowanymi w szamanizmie.

Korzystając z tej metody, można skutecznie określić przyczyny problemów, zobaczyć pod innym kątem, zidentyfikować destrukcyjne pomysły, które stworzyły tę problematyczną sytuację. Stosowanie tej metody jest bardzo popularne, potwierdza jej znaczenie i wyraźnie ma wiele zalet.

W przypadku, gdy konstelacja jest stosowana do subpersonalności, wystarczy po prostu wyrazić pewną sytuację poprzez subpersonalności, które są zaangażowane w występowanie problemów, ponieważ są one integralną częścią psychiki.

Pozytywnym aspektem stosowania tej metody jest również to, że ci, którzy zastępują prawdziwych ludzi, nabywają nieznane im doświadczenie przed doświadczeniem sytuacji problemowych, jest to wyjątkowe, a zastępca doświadczający takiego doświadczenia zdobywa wiedzę o tym, jak radzić sobie z podobnym problemem, reagować, akceptować rozwiązania w ciągłej transformacji scenariuszy życiowych.

Metoda konstelacji daje klientowi możliwość zobaczenia sytuacji zdalnie, z boku, jak gdyby z innymi oczami.

Konstelacja pomaga również znaleźć wewnętrzne zasoby niezbędne osobie do rozwiązania problemu, życia i integracji wszystkich części psychiki, nawet tych, które wcześniej były nierozpoznane, w ten sposób łącząc wszystkie części psychiki, aby pokonać wewnętrzny konflikt.

Podążając za powyższym, możemy powiedzieć, że zastosowanie tej metody jest bardzo skuteczne, ponieważ pozwala osobie całkowicie zobaczyć siebie z zewnątrz, zintegrować wszystkie swoje podosobowości i rozwiązać konflikty, a co najważniejsze, proces ten nie zajmuje dużo czasu. Psycholog w bardzo krótkim czasie widzi prawdziwy problem człowieka i jakość jego zasobów, prawdziwe „ja” klienta. Z tego powodu można rozwiązać wiele problemów: urazy narodzin, choroby, problemy przekazywane przez pokolenia, złożoność relacji i inne.

Każdy problem, którego doświadcza dana osoba, jest konstelacją jego myśli, intencji, uczuć, emocji. I można to rozwiązać zmieniając zwykły sposób życia, rytm, orientację wewnętrzną i relacje.

Obejrzyj film: PIN - Konstelacje Official Music Video (Listopad 2019).

Загрузка...