Psychologia i psychiatria

Emancypacja kobiet

Emancypacja kobiet jest kierunkiem ruchu reform społeczno-politycznych, którego podstawą jest pragnienie uwolnienia kobiet od ucisku ze względu na płeć. Emancypacja kobiet prostymi słowami oznacza zapewnienie pełnej równości we wszystkich przejawach społecznych, zarówno na poziomie państwa, społeczeństwa, jak i życia zawodowego, a także życia rodzinnego. W istocie ruch ten wymaga zapewnienia równych praw z mężczyznami, możliwości uczestniczenia w wyborze przyszłego przebiegu ruchu (zarówno w polityce, jak i we własnej rodzinie), a także aktywnego przekształcania rzeczywistości.

Co to jest

Koncepcja emancypacji zyskała na znaczeniu w kontekście walki kobiecej połowy o ich prawa, ale termin ten oznacza wyzwolenie od jakiejkolwiek zależności, uprzedzeń lub ucisku. Ta kategoria jest wykorzystywana w dziedzinach socjologicznych i charakteryzuje nie tylko wyzwolenie kobiet, ale także wyjście z ojcowskiego autorytetu dzieci i uznanie ich zdolności.

W odniesieniu do różnych narodowości, pojęcie to jest używane do oznaczenia zniesienia ucisku w prawach różnych narodów (jest to najwyraźniej widoczne w procesie emancypacji ludów żydowskich). Oprócz sfer ludzkich emancypacja jest stosowana we wszystkich sferach, w których konieczne jest podkreślenie niezależności lub wolności niezależnego wyrażania się, nawet w muzyce, co charakteryzuje brak potrzeby popadania w niezgodę, co może prowadzić do narodzin nowych dzieł twórczych.

Oprócz odmowy nieodpowiedniej władzy emancypacja obejmuje przywrócenie sfery prawnej i zapewnienie równych obowiązków. Zasady te muszą być przestrzegane przez obie strony, tj. nie zdarza się, że tylko kobieta lub dziecko domaga się swojej niezależności i równości, ale także osoba, która teoretycznie mogłaby naruszyć jego prawa, powinna szanować wolność i żądać odpowiedniego wypełnienia zobowiązań drugiej strony.

Emancypacja jako ruch uniwersalny zakłada dobrowolne odrzucenie ucisku. Jest to bardzo ważny punkt, ponieważ wcześniej osoba mogła formalnie zostać zwolniona z obowiązków lub obraźliwego traktowania, a w rzeczywistości przenieść własność swojego życia i decyzji na inne lub wpłynąć na poziom presji psychologicznej i manipulacji.

W pierwotnym kontekście historycznym termin ten był używany w odniesieniu do dzieci, które zostały oddzielone od rodziców i przestały być pod ich wpływem i troską. Dopiero z czasem stał się synonimem równości i zaczął rozprzestrzeniać się na różne grupy społeczne, których wolności zostały naruszone z jednego lub innego powodu. Najczęstszym jest emancypacja kobiet i pragnienie przez kobiety równych wolności.

Ruch na rzecz emancypacji kobiet w XIX wieku

Historia emancypacji kobiet oficjalnie rozpoczęła się w czasach Rewolucji Francuskiej, ale nie można powiedzieć, że takie idee narodziły się dopiero wtedy, to był dobry czas na rewolucję umysłową i stworzenie nowych zasad społecznych i prawnych. Femin starał się bronić swoich praw i otrzymywać nowe poziomy wolności, działając metodami podziemnymi - organizowali demonstracje i strajki, gromadzili zamknięte spotkania i kręgi, w których dyskutowali o roli własnych opinii i możliwości realizacji własnych zasobów. Ze względu na oficjalny zakaz wpływania kobiet na politykę, zamieniły się w garnitury męskie i tym samym próbowały zmienić obecne ustawodawstwo, co spowodowało silne oburzenie mężczyzn. Po oficjalnym zakazie takich wybryków, spotkań i protestów, a ci, którzy poparli takie działania, zostali ukarani jako gwałciciele obecnego reżimu.

Przedstawiciele emancypacji kobiet nie zatrzymali się po nałożonych zakazach iw końcu udało im się obronić własny punkt widzenia i osiągnąć zmianę w równości. Oczywiście, początkowo każda nowa szansa była zdobywana z wielkim trudem, a nawet teraz istnieją obszary, w których emancypowani aktorzy jeszcze nie dotarli. Wielowiekowa struktura patriarchatu, postrzeganie kobiety jako niższej istoty, od dawna wpisuje się w historię, ustawodawstwo i psychologię nie można wykorzenić z psychiki i globalnej struktury w ciągu jednego dnia.

Oprócz niezależnego ruchu kobiet w celu uzyskania dodatkowych wolności, rozwój gospodarczy w XIX wieku doprowadził do tego, że coraz więcej pracowników było potrzebnych w fabrykach i młynach. To był taki nowy przemysł, który zamieniał kobiety z domowych kur w pracowników najemnych, którzy wykonywali swoje obowiązki na równych zasadach z mężczyznami, za co otrzymywali odpowiednią nagrodę. Rozwijał się rozwój intelektualny i coraz więcej kobiet zaczęło korzystać z formalnej zgody na naukę - zaczęli pojawiać się naukowcy i doktorzy nauki, wielu wyjechało na uniwersytety lub dokonało nowych odkryć naukowych.

Można powiedzieć, że sytuacja społeczno-gospodarcza i rozwój wielu krajów przyczyniły się do rozwoju emancypowanego ruchu od wewnątrz, ponieważ w różnych warunkach zewnętrznych bunt kobiet byłby banalnie stłumiony i wszystko powróciło do normy. Okresy rewolucyjne na zawsze pozostawiały wiele zakazów i dawały możliwości samorealizacji, ale jednocześnie pojawiły się nowe problemy, zarówno na poziomie osobistym, jak i na ogólnym poziomie społecznym. Zmiana roli kobiet ma bezpośredni i bardzo jasny wpływ na system całego społeczeństwa, na jego dalszy rozwój i ramy istnienia.

Problemy i konsekwencje emancypacji kobiet

Pozytywne aspekty emancypacji zostały jasno określone w czasach rewolucyjnych, teraz nadal mówi się o nich przy każdej okazji, kiedy nowe poziomy równości są podtrzymywane, ale dla sprawiedliwości warto zauważyć, że nowa organizacja społeczeństwa przyniosła nowe problemy.

Po otrzymaniu równych praw po długich okresach zakazu wiele kobiet zaczęło zachowywać się jak nastolatki, których rodzice poszli do ich wiejskiego domu. Niekontrolowane spożywanie alkoholu i palenie tytoniu, praca w ciężkim przemyśle z jednej strony szkodzi jego zdrowiu, z drugiej stopniowo niszczy całą ludzkość. Ciało kobiety szybko uzależnia się, radzi sobie jeszcze gorzej z przetwarzaniem trucizn, w wyniku czego okazuje się, że niszczony jest nie tylko indywidualny los kobiety, ale także jej dzieci, jeśli mogą pojawić się z zaburzeniami zdrowia.

Równość dotyczyła także stosunków rodzinnych, w których ludzie zgadzali się wspólnie wypełniać obowiązki rodzinne. Na tym etapie istnieją już oficjalne badania i potwierdzone dowody na to, że rodziny żyjące zgodnie ze starym sposobem rzadziej się rozwodzą. Powodem jest to, że mężczyźni wewnętrznie nie chcą się spotykać, przygotowywać posiłki lub myć podłogi, a kobiety są zorganizowane według pełnoprawnego harmonogramu pracy i po prostu nie mają na to czasu, co prowadzi do ciągłego konfliktu. Jeśli obowiązki dzielą się nie na czas, ale na funkcjonalność, zaczyna przypominać aranżacje pracy, co ostatecznie pozbawia związek jasności uczuć, bezpośredniości manifestacji i oryginalnego elementu romantycznego.

Wszystko to dodaje tylko ostrych zakrętów, a ponieważ kobiety zyskały niezależność finansową, nie dążą już do zachowania związków w jakikolwiek sposób, ale łatwo dochodzą do zerwania. Nie można powiedzieć, że jest to zdecydowanie negatywne, ponieważ życie z osobą, która nieustannie degraduje godność, nie ma sensu, a teraz jest szansa, aby położyć kres temu, ale w niektórych momentach ludzie przestają doceniać samą relację w zasadzie.

Na poziomie psychologicznym płeć jest zniekształcona, kobiety stają się bardziej męskie, co z kolei wzmacnia kobiecą część mężczyzn. Wymazywane są wyraźnie określone granice między płciami, społeczeństwo staje się androgyniczne, a liczba więzi między płciami wzrasta. Mężczyźni coraz częściej korzystają z praw kobiet, na przykład, aby iść na urlop macierzyński, ćwiczyć dziecko, uczyć się haftu lub tańca. Nie można definitywnie uznać tego za negatywny właśnie w punkcie zwrotnym, kiedy społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe zaakceptować zachodzących zmian.

Teraz jest dość duża liczba ludzi żyjących zgodnie z poprzednimi pojęciami mężczyzn i kobiet, próbują przywrócić wszystko do pierwotnego stanu, co powoduje tylko konflikty. Same kobiety, wykorzystując swoją karierę, przezwyciężając trudności niedostępne dla mężczyzn, osiągając sukces i kultywując aktywne cechy męskie same w sobie zaczynają odczuwać tęsknotę za silnym ramieniem.

Wewnątrz tych, którzy walczyli o wolność i niezależność, jest wewnętrzna pamięć tamtych czasów, kiedy nie można wziąć na siebie tak dużej odpowiedzialności i ukryć się za silnymi plecami. W dzisiejszym świecie, gdzie kobiety stają się silniejsze, mężczyźni nie zwiększają siły, ale osłabiają - prawo zachowania energii, którego nikt nie wziął pod uwagę.

W rezultacie całkowite obciążenie kobiety wzrosło, ponieważ poprzednie obowiązki domowe i rodzinne nie zniknęły, tylko teraz zostały dodane profesjonalne obowiązki. Minusem jest to, że mężczyźni odmawiają pomocy, wskazując, że każdy jest niezależny i może sobie pomóc.

Jeśli wcześniej kobieta po prostu napisała listę wszystkich niezbędnych, teraz musi ją kupić, a następnie utrzymać porządek i pracować w dobrym stanie. Tam, gdzie mężczyźni nie rozumieją wewnętrznego znaczenia tej koncepcji i nie ma pomocy niani, gospodyni i innych ludzi, kobieta wpadnie w jeszcze większą niewolę dzięki własnym wysiłkom, z których nie można wyjść, ponieważ obwinia się tylko.

Podobnie jak w przypadku wszelkich działań reformatorskich, głównym problemem jest prawidłowa prezentacja informacji i brak zniekształceń znaczenia. Tam, gdzie odbywa się to prawidłowo i dokładnie, kobiety otrzymują tylko możliwości rozwoju, realizacji i zdolności do wywierania pozytywnego wpływu na świat. W sytuacjach, w których koncepcja jest zniekształcana przez same kobiety, przez mężczyzn lub przez władzę, następuje zastąpienie pojęć i tego, co zaplanowano w celu poprawy życia, w rezultacie nie tylko czyni je cięższymi, ale w niektórych sytuacjach także je niszczy. Dlatego, jeśli osobiście wiecie, że wasza wola nie pomoże wam w domu, przestrzega starych tradycji, to ma sens dbać o siebie i wybierać tylko pracę, która przyniesie przyjemność i da dużo zasobów i wolnego czasu, i przeniesie odpowiedzialność za wsparcie rodziny na ramionach.

Emancypacja jest tylko jednym z możliwych sposobów, wariantem rozwoju własnego życia i tym, jak bardzo konieczne jest samodzielne podejmowanie decyzji. Na poziomie państwa i podstawy legislacyjnej wolność realizacji kobiet jest zawsze broniona przez wysiłki rewolucjonistów.

Obejrzyj film: Emancypacja kobiet w Polsce (Czerwiec 2019).