Kategoria Psychologia i psychiatria

Polineuropatia cukrzycowa
Psychologia i psychiatria

Polineuropatia cukrzycowa

Cukrzycowa polineuropatia jest niebezpieczną chorobą charakteryzującą się ciężkimi zmianami fragmentu układu nerwowego, który znajduje się poza krawędziami mózgu. Naruszenie to jest poważnym powikłaniem cukrzycy, charakteryzującym się powolnym postępem. W miarę nasilania się objawów klinicznych pacjent traci skuteczność.

Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Kowtow

Pochlebstwo jest cechą osobowości, która powstaje w społeczeństwie społecznym, a nie genetycznym i wyraża się w nadmiernym nakłanianiu, przydatności. Może to być swoisty sposób budowania interakcji społecznej i rodzaj komunikacji, sposób na uzyskanie tego, czego chcesz, tj. przez manipulację.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Poczucie własnej ważności

Poczucie własnej ważności to pewien stan umysłu i samoświadomość osoby, wyrażająca się w dużym poziomie wiary w siebie, podziwu dla swoich zdolności, zdolności i wielu pozytywnych cech. Jest to swoiste umiejscowienie się ponad innymi, stawiając nawet kwestie biznesowe własnej jurysdykcji w pozycji priorytetowej, pomimo obiektywnego znaczenia potrzeby rozwiązywania powiązanych kwestii.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Jak zostać nihilistą

Niewątpliwie w jego życiu wszyscy natknęli się na określenie nihilistów. I chociaż to słowo ma negatywne konotacje, jak zostać pofigistą i nie brać wszystkiego do serca, interesuje wielu. Ta cecha drastycznie zmienia życie danej osoby. Rodzaj pozycji życiowej wpływa nie tylko na relacje z innymi, ale także na osobowość jako całość.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Miłosierdzie

Miłość jest cechą osobowości, przejawiającą się w wewnętrznej gotowości do pomocy, przebaczenia, współczucia, nie dążenia do własnych interesów, lecz kierowania się wyłącznie bezinteresownymi motywami. Manifestacja miłosierdzia jest obecna zarówno w dobroczynności materialnej, jak iw darach duchowych, takich jak wspieranie lub zrozumienie uprzednio cenzurowanych czynów człowieka.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Kobiecość

Kobiecość jest terminem identycznym z pojęciem kobiecości. Pochodzi od słowa „femina”, co oznacza „kobieta” lub „kobieta”. Zatem pojęcie kobiecości obejmuje zestaw cech psychologicznych, które tradycyjnie przypisuje się kobietom. Ponieważ biologicznym zadaniem pięknej połowy jest zachowanie wyglądu i reprodukcji własnego rodzaju, łagodności, wytrzymałości, zdolności reagowania, uprzejmości, przewidywania ochrony, emocjonalność jest jedną z charakterystycznych cech kobiet.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Arogancja

Arogancja jest cechą charakteru, która ma wyłącznie negatywne przejawy i przejawia się w fakcie, że osoba jest skłonna umieścić swoje własne manifestacje i potrzeby ponad innymi ludźmi. Arogancja osoby często łączy się nie tylko z priorytetem własnych przejawów, ale także z uwłaczającym i lekceważącym podejściem do przejawów innych ludzi.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Empatia

Empatia jest kategorią używaną zarówno w kontekście opisywania cechy osobowości, jak i nagromadzonej jakości moralnej, umiejętności komunikacyjnych lub stylu interakcji z rzeczywistością. Empatia jako cecha osoby przejawia się w wewnętrznej potrzebie dzielenia się uczuciami drugiej osoby, a dzieje się to nieświadomie, gdy ofiarowana jest pomoc lub wyrażana jest współczucie, a sfera emocjonalna niezależnie łączy się ze stanem innej osoby.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Męskość

Męskość jest kategorią, która odzwierciedla zarówno cechy psychiczne, jak i fizjologiczne, określane jako męskie. Obejmuje to również zachowanie, charakterystykę reakcji i przepływ reakcji psychicznych, wtórne cechy płciowe. Pojęcie męskości jest używane zarówno do oznaczenia cech ludzkich, jak i do opisania kategorii, które odróżniają płeć u zwierząt.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Duch merkantylny

Duch merkantylny jest cechą ludzką, wyrażającą drobną roztropność, nadmierne i nieuzasadnione uzyskiwanie zysku za wszelką cenę, próżne skąpstwo, interes własny i nadmierną praktyczność. Synonimy rozważanego pojęcia to chciwość, chciwość, chciwość, rozpieszczanie, shkurnichestvo.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Jak rozwijać odporność na stres

Tak się złożyło, że życie ludzi jest nie do pomyślenia bez stosunku, a dziś w dużych miastach istotne jest pytanie, jak rozwijać odporność na stres. Jest to spowodowane faktem, że uczucie presji megamiast jest niewiarygodnie wysokie i rośnie codziennie. Stan napięcia i wiecznej rasy odwiedza każda osoba w wielkim mieście, która dyktuje własne zasady.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Spokój

Spokój jest jednocześnie określeniem cech osobistych, wariantów emocjonalnego postrzegania siebie i sposobu budowania kontaktów społecznych. Niektórzy porównują tę koncepcję z oderwaną harmonią, gdy nie dręczą światowych problemów, ale jednocześnie istnieje całkowita otwartość na świat dla interakcji.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Jak ponownie zakochać się w swoim mężu

W związkach małżeńskich, często po kilku latach bycia razem, może wystąpić faza chłodzenia, kiedy uczucia stają się mniej nasycone, a romans zostaje zastąpiony rutyną. Z tego powodu żony mają pytanie, jak ponownie zakochać się w swoim mężu? Delikatne uściski, skradające się pocałunki, nieprzespane gwieździste noce, rozmowa do świtu, niezaprzeczalna namiętność - wszystko pozostało w okresie przedmałżeńskim.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Narcyzm

Podziw to cecha osobowości, która determinuje skłonność osoby do podziwiania samego siebie (oznacza to zarówno wygląd, wewnętrzne cechy, godność, osiągnięcia i wszelkie inne przejawy świata zewnętrznego, jak i interakcje społeczne). Jakość narcyzmu osobowościowego w różnym stopniu jest wrodzona wszystkim ludziom tylko ma różne wyrażenia, które z kolei nie stanowią stałej i mogą przejawiać się w różnych okresach życia w odniesieniu do różnych cech i różnych stopni.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Niszczące zachowanie

Niszczące zachowanie to słowne lub inne przejawy aktywności wewnętrznej, mające na celu zniszczenie czegoś. Zniszczenie obejmuje wszystkie obszary życia jednostki: socjalizację, zdrowie, relacje ze znaczącymi ludźmi. Takie zachowanie prowadzi do pogorszenia jakości egzystencji jednostki, zmniejszenia krytyczności wobec własnych działań, poznawczych zniekształceń percepcji i interpretacji tego, co się dzieje, spadku poczucia własnej wartości i zaburzeń emocjonalnych.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Arogancja

Arogancja jest cechą osobowości, która może tworzyć fałszywe poczucie jej znaczenia w osobie z powodu oderwania się od jakiegokolwiek przywiązania, niedostępności lub zimna w relacjach z otoczeniem. Innymi słowy, osoba, jak „dmuchana bańka mydlana”, pragnąca pojawić się jako ważna osoba, wycofuje się z prawdopodobnych, zarówno dotykowych, jak i emocjonalnych zderzeń, i zaprasza wszystkich do dotknięcia go, dosłownie iw przenośni, jego chłodu i niedostępności.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Współczucie

Współczucie to jakość osobowości lub zdolność do postawienia się w miejscu innej osoby, do pełnego doświadczenia swoich doświadczeń (zazwyczaj chodzi o negatywne spektrum) i podjęcia decyzji o pomocy w każdej sytuacji. Zazwyczaj jakość współczucia manifestuje się od dzieciństwa, ale nie jest wrodzona, a jej przejawy zależą wyłącznie od cech społeczeństwa otaczającego osobę.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Towarzyskość

Komunikatywność jest nabytą cechą osoby, przejawiającą się w zdolności osoby do wykorzystania swojej zdolności do budowania produktywnej interakcji w najbardziej jakościowy i odpowiedni sposób. W naukowym paradygmacie towarzyskość jest jakością, pokazującą nie tylko zdolność jednostki do komunikowania się, ale także poszukiwania kompatybilności, budowania połączeń z innymi ludźmi.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Amuzia

Amusia jest patologią, która objawia się naruszeniem ucha muzycznego, w szczególności niemożnością wykonywania i postrzegania muzyki, pisania i rozumienia zapisów muzycznych. W sytuacjach życiowych naruszenie to można rozpoznać po ograniczonej zdolności rozpoznawania znanych utworów muzycznych, a także niemożliwości dokładnego lub mniej więcej powtarzającego się połączenia rytmów (stukanie, gwizdanie itp.
Czytaj Więcej
Psychologia i psychiatria

Jak zakochać się w chłopcu

Jak zakochać się w chłopcu? Drżące uczucie zakochania zwykle nagle oświetla istotę dziewczyny. Jeśli uczucia są wzajemne, młodzi kochankowie wspólnie pokonają przeszkody, czyniąc niezręczne kroki na polu wzajemnych relacji. Sytuacja jest trudniejsza, gdy serce dziewczyny dręczy nieodwzajemnione uczucie. Następnie niektóre młode panie uczą się wszelkiego rodzaju literatury i czasopism kobiecych, surfują po Internecie, konsultują się z dziewczynami, aby uzyskać praktyczne porady i spieszyć się z ich ucieleśnieniem.
Czytaj Więcej
Загрузка...